English Focus - nabídka nových služeb pro střední školy

Některé otázky v dotazníku nejsou správně vyplněny.Přejít na otázky.
*
*
3. O jaký typ jazykové akce by vaše škola měla zájem? (Zaškrtněte libovolný počet možností)
4. Měli byste zájem o tematický seminář...
5. O jaké zaměření tematického semináře byste měli zájem?