Komunitní plánování sociálních služeb na Uničovsku

Některé otázky v dotazníku nejsou správně vyplněny.Přejít na otázky.
1. Pohlaví*
2. Bydliště*
3. Využívá někdo (včetně Vás) ve Vaší domácnosti nějakou sociální službu*
4. Jaké sociální situace nebo problémy jste ve Vaší rodině nebo blízkém okolí v současné době řešil/a (můžete zvolit i více odpovědí)*
5. Kde byste chtěl/a tyto problémy řešit*
6. Pokud byste se Vy nebo Vám blízká osoba ocitla v situaci, kdy nedokážete svůj problém řešit a potřebujete pomoci, na koho byste se obrátil/a*
7. Kdyby jste hledal/a odbornou pomoc, víte kde ji najít (kam se obrátit)*
8. Jaké sociální služby by podle Vašeho názoru měly v našem regionu vzniknout nebo rozšířit (můžete zvolit i více odpovědí)*
9. Víte, co je komunitní plánování sociálních služeb*
Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou se plánují sociální služby pro jednotlivé občany v obcích a městech. Touto metodou se zjišťují potřeby občanů. Zájmem je co nejvíce do plánování zapojit veřejnost.
10. Myslíte si, že je potřebné komunitně plánovat*