Zelený ParDoubek 2018

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Vítejte u vyplňování dotazníku k soutěži Zelený ParDoubek 2018!

Oproti minulým ročníkům v něm najdete řadu změn. Ta hlavní spočívá v tom, že nemá sloužit pouze k soutěži o ceny, ale také k tomu, aby Vám osobně pomohl zhodnotit na jaké úrovni je environmentální výchova na vaší škole. Zároveň, pokud ho vyplníte poctivě, Vám může pomoci s plánováním budoucích aktivit. Možná už při jeho vyplňování uděláte velký kus práce, který následně použijete ve škole. Snažte se tedy odpovídat výstižně a upřímně, nehledě na to co si myslíte, že se bude líbit porotě. Porota dostane obdobné zadání, ocenit kreativní přístup, střízlivý realistický pohled, práci hotovou, i nápady pro práci budoucí. Nepřemýšlejte nad výsledky formuláře přímočaře stylem "čím více, tím lepší výsledek". Spíš se snažte vystihnout podstatu otázky. Stejně tak se snažte vystihnout, co nejlépe, realitu a možnosti vaší školy. Dobrým výstupem soutěže pro vás budou i nápady, které máte chuť realizovat, nikoliv jen pocit, že něco děláte dobře nebo špatně. Případné získané ocenění je příjemný bonus.

Dotazník, bohužel, není možné rozpracovat a později se k němu vrátit. Proto doporučujeme vyhradit si na jeho vyplnění dostatek času. Složitější otázky si můžete vypracovat někde bokem a pak odpovědi do okýnek dotazníku kopírovat až je budete mít připravené.

Pro jistotu ještě upozorňujeme, jak zpracovat dotazník citově. Pokud budete psát odpověď, která se vám líbí, buďte šťastní. Pokud se vám nelíbí odpověď, kterou musíte napsat, vnímejte to jako příležitost, něco s tím v blízké budoucnosti udělat, nebo nad tím mávněte rukou a dál se tím netrapte.

Omlouváme se, ale dotazník nepracuje správně, často se stane, že odpovědi nejdou odeslat. V takovém případě, prosím, zkopírujte veškeré odpovědi do textového dokumentu a odešlate na adresu jantondapulpan@gmail.com. Děkujeme za trpělivost.
Přihláška*
  • Škola:
  • Typ školy:
  • Školní Koordinátor EVVO nebo jiná osoba, která bude školu zastupovat a zúčastní se soutěže:
První čtyři otázky se zaměřují na to, v jak kvalitním prostředí se žáci i učitelé nacházejí, zda jim umožňuje stávat se samostatnými odpovědnými bytostmi (občany). Je to požadavek, který téma EVVO poněkud přesahuje, ale je pro dobré výsledky environmentální výchovy důležitý. Naučit se, jak nakládat se svobodou a zodpovědností patří mezi nejnáročnější disciplíny, které potřebují hodně tréninku a míra této schopnosti pak určuje, do jaké míry dokáže být člověk aktivním a odpovědným občanem.

Kdekoliv je u otázky textové pole, můžete zaškrtnutou odpověď doplnit nebo blíže vysvětlit.
Jakým způsobem se děti podílí na životě školy? Vyjmenujte, na čem všem mohou dobrovolně participovat, za co mohou, ale nemusí přejímat zodpovědnost. Vyjmenované příklady jsou pouze orientační, zaškrtnout je můžete i pokud se jen podobají vaší praxi nebo vyjmenujte vlastní.
Chodíte do školy rádi? Cítíte se mezi kolegy příjemně? Jste schopen(a) s nimi otevřeně komunikovat? Máte rád(a) své žáky? Učíte se spolu s nimi, od nich a o nich? Chováte se v práci upřímně nebo musíte "nosit masku"?
Zaškrtněte možnosti, které jsou blízko realitě, v níž vy osobně žijete.
V otázce je, krom jiného, zakódováno pět psychologických kategorií (http://www.ekopsychologie.cz/vsechny-clanky/psychologie-vztahu-k-prirode/), které ovlivňují vztah k přírodnímu prostředí. Každý z nich má jinou dynamiku a vztahy mezi nimi nejsou přímočaré. Je třeba si uvědomit, že to, co je normální, děti pozorují na svých vzorech (tedy i na Vás).
Které druhy odpadu třídíte ve škole a jak je shromažďujete?
Jak velká část z veškeré školní výuky probíhá venku, nebo přímo na reálném místě, které se týká tématu výuky? (na zahradě, v dílně, v parku, v lese, ve městě, v muzeu, na exkurzi, na výletě, na návštěvě, v laboratoři, venku, před školou, v cizině)
  
Napište, pokud je to možné, ke každému předmětu jeden nápad, jak v něm uplatnit environmentální výchovu. Pokud je to moc, pak pouze k předmětům, které se vás týkají nebo ke kterým vás něco napadá. Pokud ve škole nepoužíváte systém předmětů, představte si místo předmětu nosné téma nebo zaměření, např. jazykové, spolu s environmentální výchovou.
Vypište další projekty a programy absolvované v minulém roce, o kterých jste se zatím nezmínil(a) v jiné otázce. Můžete uvést i kolik žáků zasáhly a jaký byl jejich obsah.
Environmentální výchova je jedno z témat, které se těžko učí jinak, než osobním příkladem. Existují způsoby a snahy, jak něco takového objektivizovat, ale nic nenahradí upřímný zájem. Nebojte se a zodpovězte následující otázky zcela subjektivně tak, jak to cítíte.