ANKETA O SPOKOJENOSTI SE SBOROVÝM ŽIVOTEM A ZAPOJENÍM DO NĚJ

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Pohlaví
Uvítali byste zařazení novodobých chval (nejsou myšleny písně ze Svítá) do nedělních bohoslužeb?
(např.: písně z tradičního Evangelického zpěvníku + 1-2 novodobé chvály)
Pozvete alespoň jednou za rok někoho nevěřícího na naše bohoslužby?
Jsou v našem sboru dobré bratrské vztahy?
Označil byste svou zbožnost slovem "vroucí"?
Vyprávíte jiným křesťanům o tom, co jste prožili s Bohem?
Scházíte se s někým ke čtení Bible a k modlitbám mimo nedělní Bohoslužby (alespoň 2x měsíčně)?
Modlíte se za své kolegy v práci (nebo přátele), aby uvěřili v Ježíše?
Je náš sbor dostatečně evangelizačně misijní v našem městě?
Svěřil byste se některému z členů staršovstva se svými problémy ve víře a požádal ho o modlitby?
Je podle Vašeho názoru potřeba obnova našeho sboru?
Souhlasíte, že obnova sboru začíná pokáním a aktivním zapojením každého jednotlivce?
Zajímá Vás diskuse ohledně obnovy?