Broumovsko a Národní Geopark - příprava nové strategie rozvoje (květen 2018)

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Dobrý den,

dovolte nám Vás poprosit o cca 5 min Vašeho času. Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže při zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu na Broumovsku a Strategie rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko.

Děkujeme Vám.
Co považujete za silnou stránku Broumovska z pohledu významných atraktivit cestovního ruchu? (Vyberte všechny pro Vás důležité možnosti / alternativy.)*
Jaké významné nedostatky evidujete z hlediska nabídky služeb cestovního ruchu ve Vašem regionu? (Vyberte všechny pro Vás důležité možnosti / alternativy.)*
Považujete počet návštěvníků Broumovska v letních měsících (červenec, srpen) za:*
Které měsíce v roce jsou podle Vašeho názoru vhodné k návštěvě Broumovska?*
+++ velmi vhodný+ vhodný- nevhodný--- velmi nevhodný
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Je podle Vás současná destinační spolupráce v oblasti Broumovska na dobré úrovni?
Je Vaše organizace do této destinační spolupráce dobře začleněna?
Souhlasíte s vyjádřením, že k významnému zvýšení počtu návštěvníků z Polska dojde na základě efektivní spolupráce s polskými subjekty z oblasti cestovního ruchu?
Domníváte se, že Broumovsko disponuje potenciálem pro kongresový / konferenční / incentivní turismus?
Jsou návštěvníci dostatečně informováni o možnostech návštěvy a aktivitách Geoparku?
Participujete či plánujete participovat na činnosti či aktivitách Geoparku?
Jste představitelem / zástupcem:*
Odkud jste:*
Velmi Vám děkujeme za Vaše názory, za Vaše odpovědi a za čas, který jste nám věnoval / věnovala.

Dovolte nám Vám popřát hodně štěstí.

Tým zpracovatelů