Kotlíkové dotace

V dotazování nelze pokračovat, na stránce je chyba.Přejít na chybu
Vážení občané,

během roku 2019 bude vypsán program na podporu kotlíkových dotací. Z tohoto důvodu vás chceme požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku pro předběžné zjištění vašeho zájmu o výměnu kotle ve vašem rodinném domu. Dále uvádíme základní informace k tomuto programu.

Cíle projektu:
- Docílit výměny neekologických kotlů na tuhá paliva v domácnostech.

Výše a způsob poskytnutí podpory:
- Podpora je poskytována zálohově dopředu, jedná se o 100% předfinancování formou bezúročné zápůjčky.
Maximální výše podpory na realizaci vlastního projektu za jednu provedenou výměnu:

Tepelné čerpadlo / Kotel na biomasu: 200 000 Kč

Plynový kondenzační kotel: 150 000 Kč

- Podpora se nebude týkat kotlů na uhlí a kombinovaných kotlů.
- 1. 9. 2022 - Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny).
- Cena uhlí se může zvýšit.


Máte zájem o výměnu svého kotle na tuhá paliva?
V případě výměny, jaký typ kotle preferujete?
Využili byste možnosti 100% předfinancování formou bezúročné zápůjčky?