Dopady závislosti na alkoholu a spiritualita ve Vašem životě

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu

Vítejte!

Děkuji, že jste otevřel/a odkaz na tento dotazník a prosím o jeho vyplnění pro účely mé bakalářské práce. Na jeho vyplnění si rezervujte 12-15 minut Vašeho času. Dotazník je rozdělen do dvou částí, a je zcela anonymní. Nebudu se Vás ptát na jméno, získaná data budou použita pouze pro potřeby této bakalářské práce, a výsledky budou prezentovány pouze hromadně po statistickém zpracování.

První část je založena na Motivačním dotazníku Mudr. Karla Nešpora, a mapuje dopady závislosti na alkoholu na různé oblasti Vašeho života.
Druhá část je zaměřena na Vaši spiritualitu, nebudu se přitom ptát na konkrétní víru, či církev. Podkladem je Pražský dotazník spirituality.

Studuji obor adiktologie na 1.LF UK (http://www.adiktologie.cz/), vedoucím mé bakalářské práce je Mgr. Jaroslav Vacek.
S případnými dotazy se můžete obracet na moji e-mailovou adresu: m.sobkova@centrum.cz. Můžete také zanechat vzkaz nebo svůj email přímo v dotazníku.

I. ČÁST: DOPADY ZÁVISLOSTI – Motivační dotazník Mudr. Karla Nešpora
TĚLESNÉ ZDRAVÍ
Zhoršil se během trvání návykové nemoci Váš celkový zdravotní stav? *
Způsobila Vám návyková nemoc úraz?*
Zhoršila návyková nemoc některou z těchto oblastí Vašeho zdraví?*
ANONE
bolestivé problémy, včetně např. zubních
pohyblivost
výkonnost
Způsobila Vám návyková nemoc některé z těchto onemocnění, nebo je zhoršila:*
ANONE
jaterní onemocnění
trávicí problémy
problémy se srdcem
problémy s vysokým krevním tlakem
onemocnění žilního systému
problémy s páteří či klouby
kožní nemoci
dýchací problémy
infekční onemocnění
problémy se zrakem
Zhoršila návyková nemoc Váš sexuální život?*
Prodělal/a jste v odvykacím stavu nepříjemné tělesné potíže nebo epileptický záchvat?*
Došlo u Vás k těžké otravě alkoholem (předávkování)?*