VNÍMÁNÍ POTŘEBNOSTI ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB V ČR: Dotazník pro pečující o děti s postižením

V dotazování nelze pokračovat, na stránce je chyba.Přejít na chybu
Vážení pečující o děti s postižením,

otevřeli jste dotazník, který se zabývá (ne)dostupností odlehčovacích služeb pro děti do 18 let v České republice.

Zajímá nás, jak (ne)využíváte terénní, ambulantní a pobytové odlehčovací služby, které jsou definovány v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 31. března 2019.

Dotazník je anonymní, neuvádějte prosím Vaše jméno.

Výzkumná zpráva bude zveřejněna v červnu 2019 na našich webových stránkách www.pece-bez-prekazek.cz.

Děkujeme za Váš čas a ochotu!

Za tým Péče bez překážek

Dana Kuldanová a Magdalena Tomášková
Označte prosím pravdivý výrok. Můžete označit více možností.
Jestliže jste v předchozí otázce označili možnost "Pečuji i o další postižené dítě/děti", zodpovídejte prosím následující otázky s ohledem na první dítě. Po jejich vyplnění Vám budou nabídnuty otázky pro druhé dítě.
*
Jaký je typ postižení Vašeho dítěte?
Jaký stupeň závislosti (příspěvek na péči) byl přiznán Vašemu dítěti?*
Označte prosím výroky, které platí o Vašem dítěti. Můžete označit více možností.
Využíváte nebo jste někdy využili s Vašim dítětem některé z těchto sociálních služeb?
AnoNe
Pracoviště rané péče
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Domácí zdravotní péče
Denní stacionář
Týdenní stacionář
Domov pro osoby se zdravotním postižením
V otázkách 8-13 se budeme ptát na odlehčovací služby, které jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Máme na mysli terénní, ambulantní nebo pobytové odlehčovací služby poskytované osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Neptáme se zde na osobní asistenci, i když její náplň může být podobná jako u terénní odlehčovací služby.
Kterou z následujících forem odlehčovacích služeb jste někdy využili? Můžete označit více možností.*