C. Dotazník pro pedagoga – Hodnocení spolupráce na projektu

V dotazování nelze pokračovat, na stránce je chyba.Přejít na chybu
Úvodní informace
Dotazník je součástí projektu OP VVV Podpora rozvoje digitální gramotnosti (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366; termín realizace 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020; http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/).