G. Dotazník pro Metodika implementace

V dotazování nelze pokračovat, na stránce je chyba.Přejít na chybu
Úvodní informace
Dotazník je součástí projektu OP VVV Podpora rozvoje digitální gramotnosti (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366; termín realizace 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020; http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/).

Kritéria kvality DVZ byla vytvořena v souladu s dokumentem NÚV Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů verze 1.0, červenec 2016.

Použité zkratky:
DVZ = Digitální vzdělávací zdroj
DG = Digitální gramotnost
RVP = Rámcový vzdělávací program

ŠVP = Školní vzdělávací program