Psychofarmaka

V dotazování nelze pokračovat, na stránce je chyba.Přejít na chybu
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku zaměřeného na povědomí veřejnosti o psychofarmakách. Dotazník je zcela anonymní. Jsme studenti oboru všeobecné lékařství a výsledky tohoto dotazníku použijeme v našem průzkumu informovanosti a mýtů o psychofarmakách.
Jaké je vaše pohlaví?*
*
Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání, nebo aktuální studium?*
Pracujete nebo studujete ve zdravotnickém oboru?*
Následující otázky se týkají vašeho povědomí o psychofarmakách, což jsou léky ovlivňující především náladu, chování a prožívání. Ačkoli jsou analgetika (léky proti bolesti) také řazena mezi psychofarmaka následující otázky na ně nejsou zaměřeny.
Jaké jsou vaše zkušenosti s psychofarmaky?*
Jak byste popsal/a své znalosti o následujících typech psychofarmak?
Neznám jeMám jen základní znalostiMám přehled o jejich účincíchVím, kdy mohou a mají byt užívánaMám zkušenost s užíváním
Antidepresiva (léky sloužící k léčbě depresí)
Antipsychotika (léky sloužící k léčbě halucinací a bludů)
Anxiolytika (léky na uklidnění)
Označte tvrzení o antidepresivech (lécích sloužících k léčbě deprese), která považujete za pravdivá
Vyberte tvrzení, které podle vás, nejlépe vystihuje užívání antidepresiv (léků sloužících k léčbě deprese):*
Označte tvrzení o antipsychotikách (léky užívané k léčbě halucinací a bludů), která považujete za pravdivá
Vyberte tvrzení, které podle vás, nejlépe vystihuje užívání antipsychotik:*
Označte tvrzení o anxiolytikách (léky na zklidnění), která považujete za pravdivá
Vyberte tvrzení, které podle vás, nejlépe vystihuje užívání anxiolytik:*
Vyznačte na škále od 1 do 10, do jaké míry považujete daná psychofarmaka za účinná v léčbě uvedených duševních onemocnění (1 = neúčinná, 10 = vysoce účinná):*
12345678910
Antidepresiva - deprese
Antipsychotika - psychózy (halucinace a bludy)
Anxiolytika - úzkostné poruchy
Co, podle vás, vypovídá užívání psychofarmak o dané osobě?*
Využil byste péče níže uvedených lékařských odborníku v případě vlastního zdravotního problému spadajícího do jejich oboru? Předpokládejte, že daného lékaře neznáte osobně*
rozhodně nevyužilaž v krajním případěspíš nevyužilNedokážu posouditspíš využilano, kromě banalitano, vždy
Praktický lékař
Chirurg
Sexuolog
Psychiatr
Rehabilitační lékař
Zubař
Oční lékař
Lékař ORL (ušní, nosní, krční)
Endokrinolog (žlázy a hormony)
Děkujeme za váš čas a přejeme vám hezký den.