„Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby“

Zdá se, že jste něco zapomněli v dotazníku vyplnit. Prosím, zkontrolujte si Vaše odpovědi.Přejít na chybu
DĚKUJEME, ŽE JSTE SE ROZHODLI VYPLNIT NÁŠ DOTAZNÍK
 (Vyplnění Vám zabere přibližně 20-30 minut.) 

Pomůžete nám zjistit, co trápí nebo pomáhá lidem, kteří dvojnásobně pečují- o děti a zároveň o seniory.

Sendvičová generace – co nebo kdo to je? Nejste to náhodou i vy?


Jedná se o osoby, které pečují jednak o své děti mladší 18 let, a jednak nějak pečují i o své staré rodiče, anebo rodiče svého partnera či partnerky (seniory starší 65 let) a k tomu všemu pracují. Současně sem spadají ekonomicky aktivní senioři, kteří pečují o své staré rodiče a také o vnoučata.
Pokud tyto podmínky splňujete a žijete v Brně, budeme moc rádi, pokud vyplníte uvedený dotazník.

Kvůli čemu bych měl vyplnit dotazník?

Pomocí dotazníku chceme zjistit, jaké máte jako pečující osoba potřeby, s čím se potýkáte, co vám dělá při péči největší potíže a jakou pomoc využíváte, nebo byste využívat chtěli.
Zjištění nám pomohou při navrhovaní opatření, které by mohli takto dvojnásobně pečujícím osobám pomoci a které aktuálně v Brně chybí.

Vyplnění dotazníku je anonymní, nikde nebude uvedeno Vaše jméno. Dotazník je navržen tak, aby nebylo možné zpětně identifikovat Vaši osobu, ani osoby, o kterých budete mluvit. Zpracování dotazníku bude probíhat za pomoci softwarového programu PSPP a vyhodnocování výsledků bude hromadné.

Dotazník a informace z něj získané budou sloužit pouze pro účely projektu „Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby“ a k datům budou mít přístup pouze pracovníci projektu.

Jaký je to projekt?

Jedná se o prvotní projekt Centra pro rodinu a sociální péči zabývající se dvojnásobně pečující „sendvičovou generací“. Cílem projektu je nasměrovat pozornost na tuto generaci a jejich obtížnou situaci. V rámci projektu se nejdříve zaměříme na získání relevantních informací pomocí dotazníku a následně po jejich vyhodnocení vytvoříme informační brožurku pro příslušníky „sendvičové generace“. Uspořádáme kulatý stůl, kde zástupcům města Brna, Jihomoravského kraje a brněnským prorodinným organizacím představíme výsledky výzkumu a navrhneme opatření, které by mohli pomoci dvojnásobně pečující „sendvičové generaci“ na území města Brna.

Více informací o projektu ZDE.

V případě otázek se obraťte na koordinátorku projektu:

Mgr. Lenka Linhartová
Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7, 602 00 Brno
Tel: +420 542 217 464
e-mail: lenka.linhartova@crsp.cz
web: www.crsp.cz

Projekt je finančně podpořen Magistrátem města Brna, Odborem zdraví.
Doba realizace projektu je od 1. ledna do 31.prosince 2020.