Dotazník hodnotenia školy žiakmi (Prievidza)

 
Prieskum je uzavretý.
 
Zber údajov prebiehal do 19.10.2018 (12.00 hod.).
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.