Dotazník hodnotenia školy žiakmi (Nitra)

Tento prieskum je uzavretý.

Zber údajov prebiehal do 12.10.2018 (12.00 hod.).
Ďakujeme všetkým, ktorý sa zapojili.