Dotazník hodnotenia školy žiakmi (Trenčín)

Tento prieskum je uzavretý.
 
Zber údajov prebiehal do 31.10.2018 (18.00 hod.).
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.