DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S AKTIVITAMI RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA CHALOUPKA OSTRAVA Z. S.

V dotazování nelze pokračovat, na stránce je chyba.Přejít na chybu
Vážená paní, Vážený pane,

obracíme se na Vás s prosbou o účast na tomto dotazníkovém šetření. Jeho cílem je zjistit spokojenost s aktivitami Rodinného a komunitního centra Chaloupka Ostrava z. s. Vaše odpovědi pomohou zlepšit služby poskytované v centru.

Dotazník je zcela anonymní.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu.
1. Jak jste spokojeni s obsahem aktivit, kterých se v centru účastníte?
Vypište názvy aktivit, kterých se v centru účastníte a označte svůj názor na stupnici od „1 – velmi spokojen“ po „4 – zcela nespokojen“
velmi spokojenspíše spokojenspíše nespokojenzcela nespokojen
Navrhovaný Seznam aktivit: Angličtina, Čeština pro cizince, Klub Berušek, Klub Broučci, Klub Želviček, Příprava pro těhotné a na mateřství, Rodinné poradenství, Psychologické přednášky, Principy zdravého pohybu - např. Joga, pilates, Ženská skupina - přednášky, workshopy, Volná herna, Alternativní výchova a vzdělávání - Montessori klubík, Besedy - zdravý život, Pomoc v problémech rodiny - oddlužení, rozvod, výchovné problémy, zdraví
2. Jak jste spokojeni s lektory aktivit, kterých se v centru účastníte?
Vypište názvy aktivit, kterých se v centru účastníte a označte svůj názor na stupnici od „1 – velmi spokojen“ po „4 – zcela nespokojen“
velmi spokojenspíše spokojenspíše nespokojenzcela nespokojen
Navrhovaný Seznam aktivit: Angličtina, Čeština pro cizince, Klub Berušek, Klub Broučci, Klub Želviček, Příprava pro těhotné a na mateřství, Rodinné poradenství, Psychologické přednášky, Principy zdravého pohybu - např. Joga, pilates, Ženská skupina - přednášky, workshopy, Volná herna, Alternativní výchova a vzdělávání - Montessori klubík, Besedy - zdravý život, Pomoc v problémech rodiny - oddlužení, rozvod, výchovné problémy, zdraví
3. Jak jste spokojeni se zázemím centra?*
Označte svůj názor na stupnici od „1 – velmi spokojen“ po „4 – zcela nespokojen“
velmi spokojenspíše spokojenspíše nespokojenzcela nespokojen
a) s umístěním centra*
b) s obsluhou recepce*
c) s nabídkou aktivit*
d) s prostory centra*
*
*
*
8. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky o přínosu centra? *
Označte svůj názor na stupnici od „1 – určitě souhlasím“ po „4 – určitě nesouhlasím“
určitě souhlasímspíše souhlasímspíše nesouhlasímurčitě nesouhlasím
a) Získávám zde nové znalosti a dovednosti*
b) Hlídání dětí v miniškolce mi poskytuje prostor pro seberealizaci*
c) Docházení do centra snižuje mou sociální izolaci na mateřské/rodičovské dovolené*
d) Získávám zde potřebné rady*
e) Usnadňuje mi návrat do práce*
f) Stávám se zde lepším rodičem*
g) Nacházíme zde nové přátele/známé*
h) Děti zde rozvíjí své schopnosti*
i) Mám možnost společně trávit čas s rodinou*
j) „Zabíjíme“ tady jenom nudu*
k) Jiné:
*
*
11. Odkud jste se o centru dozvěděli?*
Uveďte pouze jednu možnost
12. Jak často jste za posledního půl roku přibližně docházeli do centra?*
Uveďte pouze jednu možnost
Uveďte o sobě prosím několik informací*
Pohlaví:
Věk:
Bydliště (pouze městský obvod):
Počet dětí v péči:
Děkujeme za zpětnou vazbu!
Váš tým RKC Chaloupka :-)