Průzkum mezi elektroprojektanty

Dotazníkový průzkum je aktivní od 15. dubna do 7. července 2019 (včetně).