Dotazník Zetor Gerlach 4x4

V dotazovaniu nemožno pokračovať, na stránke je chyba.Prejsť na chybu
Zachytili ste už informácie o novom obrnenom vozidle Zetor Gerlach 4x4?*
Ak ste už o vozidle vedeli, kde ste sa o ňom dozvedeli? Zvoľte jednu alebo viacero možností)
Viete v ktorej krajine bolo vozidlo vyvinuté?*
Ktorá zo schopností vozidla Vás najviac zaujala?*
Uvítali by ste využitie tohto vozidla v podmienkach Armády SR?*
Aký prínos má domáci vývoj a výroba produktov obranného priemyslu?*
Chceli by ste byť informovaný/á o ďalších novinkách týkajúcich sa vozidla?
Posledné dva clicky - udelenie súhlasu*
Súhlas so spracovaním na marketingové účely - anonymny prieskum