Dotazník spokojenosti

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Jsem....*
Je nějaký kroužek, který vám v naší nabídcce chybí?*
Současná výše úplaty za kroužky při MDDM je:
Z jakého zdroje získáváte informace o dění v MDDM?
Znáte akce prořádané MDDM pro širokou veřejnost?
Navštívili jste některou z akcí pořádanou MDDM?
Jak jste spokojeni s nabídkou akcí?
Znáte nabídku příměstských táborů pořádaných MDDM?
Jste s touto nabídkou spokojeni?
Jak se vám líbí prostředí MDDM?
Jak jste spokojeni s vedením MDDM, paní ředitelkou (přístup k dětem, k rodičům, vstřícnost, komunikace, podávání informací)?
Jak jste spokojeni s pedagogy MDDM (přístup k dětem, k rodičům, vstřícnost, komunikace, podávání informací)?