Dotazník ke zkušenostem pozůstalých s péčí v závěru života během pandemie

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Vážená paní, vážený pane,

tento dotazník se zabývá péčí v závěru života. Je určen osobám, které v době od 1.3.2020 do 31.5.2020 (včetně) zažily smrt blízké osoby, příbuzného či přítele.

Uvědomujeme si, že to pro Vás musí velice těžké, zejména v současné situaci, kdy všichni čelíme koronavirové pandemii. Tímto bychom chtěli vyjádřit naši hlubokou lítost nad Vaší ztrátou.

Protože zdravotnický personál se snaží i v této době poskytovat nejlepší možnou péči, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše zkušenost s péčí, která byla poskytována vašemu blízkému v poslední fázi života, je pro nás velice důležitá. Spolu se zkušenostmi dalších lidí je pro nás neocenitelným zdrojem informací, které nám umožní naši péči dále zkvalitňovat. Vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci zjistit, co jste na péči oceňovali a kde je naopak prostor pro její zlepšení.

Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere 15-20 minut. Nejsou zde žádné špatné či správné odpovědi, zajímají nás Vaše názory a zkušenosti. Otázky mohou vzbuzovat emoce. Pokud se budete cítit smutní nebo zoufalí, můžete kdykoliv přestat odpovídat. Pokud na některou otázku odpovídat nechcete, můžete se přesunout k další. Budete-li potřeboval podporu po vyplnění dotazníku, můžete kontaktovat linku důvěry (http://www.capld.cz/linky-duvery-cr) nebo svého praktického lékaře.

Projekt realizuje Centrum paliativní péče, z. ú., nezisková organizace, která usiluje o zlepšování péče o pacienty v závěru života (www.paliativnicentrum.cz). Dotazník jsme připravili ve spolupráci s kolegy ze zahraničních univerzit, díky čemuž budeme schopni porovnat, jak se pandemie podepsala na péči o těžce nemocné v různých zemích Evropy.
Projekt byl schválen dne 10.6.2020 Etickou komisí Centra paliativní péče.


Velice si ceníme Vašeho času a přejeme Vám vše dobré.

S pozdravem

Martin Loučka
ředitel Centra paliativní péče, z.ú.

Kontakty na výzkumný tým:

PhDr. Martin Loučka, Ph.D., m.loucka@paliativnicentrum.cz

Mgr. Karolína Vlčková, k.vlckova@paliativnicentrum.cz