Péče v závěru života v době pandemie nemoci COVID-19 - Dotazník pro zdravotníky a dobrovolníky

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Vážená paní, vážený pane,

tento dotazník se týká péče v závěru života. Je určen osobám, které v nedávné době zažily smrt pacienta nebo klienta, o kterého pečovaly. Týká se to jak pacientů s covid-19, tak pacientů bez tohoto onemocnění. Zajímá nás jakékoliv úmrtí, které nastalo od 1.3.2020 do 31.5.2020 (včetně).

Důvodem, proč Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku, je to, že bychom se chtěli poučit z Vašich zkušeností a ze zkušeností dalších lidí během pandemie covid-19. Vyplněním tohoto dotazníku nám dáte najevo, co jste na péči poskytované pacientovi nebo klientovi oceňovali a kde je prostor pro její zlepšení. Pokud jste byli zapojeni do péče o více umírajících pacientů, můžete si vybrat, za koho budete vyplňovat dotazník. Tento dotazník můžete také vyplnit více než jednou.

Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere 15-20 minut. Nejsou zde žádné špatné či správné odpovědi, zajímají nás Vaše názory a zkušenosti. Otázky mohou vzbuzovat emoce. Pokud se budete cítit smutní nebo zoufalí, můžete kdykoliv přestat odpovídat. Pokud na některou otázku odpovídat nechcete, můžete se přesunout k další.

Na konci dotazníku můžete přidat komentáře nebo své myšlenky. Pokud budete mít jakékoliv otázky k tomuto výzkumu nebo dotazníku, můžete kontaktovat výzkumný tým. Projekt realizuje Centrum paliativní péče, z. ú., nezisková organizace, která usiluje o zlepšování péče o pacienty v závěru života (www.paliativnicentrum.cz). Dotazník jsme připravili ve spolupráci s kolegy ze zahraničních univerzit, díky čemuž budeme schopni porovnat, jak se pandemie podepsala na péči o těžce nemocné v různých zemích Evropy. Projekt byl schválen dne 10.6.2020 Etickou komisí Centra paliativní péče.


Velice si ceníme Vašeho času a přejeme Vám vše dobré.

S pozdravem

Martin Loučka
ředitel Centra paliativní péče, z.úKontakty na výzkumný tým:

PhDr. Martin Loučka, Ph.D., m.loucka@paliativnicentrum.cz

Mgr. Karolína Vlčková, k.vlckova@paliativnicentrum.cz