Dotazník pro místní obyvatele - Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Příbrami (2030)

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Vážená paní, vážený pane,

v rámci přípravy Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Příbrami (2030) si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, který je určen pro místní obyvatele žijící v Příbrami nebo v blízkém okolí (max. cca 15 km od Příbrami). Tento dotazník nám pomůže při stanovení priorit strategie. Dotazníkové šetření a jeho výsledky budou využity ke stanovení vhodných opatření za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj turismu ve městě Příbrami.

Vyplnění dotazníku Vám nezabere déle než 10 min a jeho vyplnění je zcela anonymní.
1. Uveďte, prosím, jaké je místo Vašeho trvalého bydliště / obvyklého místa pobytu?
1b. Tento dotazník je primárně určen pro obyvatele žijící v Příbrami nebo blízkém okolí (max. cca 15 km od Příbrami). Pokud však město navštěvujete alespoň jednou týdně, tak v něm prosím pokračujte. Jak často obvykle navštěvujete město Příbram?
Pokud město Příbram navštěvujete méně často, pak prosím vyplňte dotazník zaměřený na návštěvníky města Příbrami. Dotazník spustíte prostřednictvím následujícího odkazu: Průzkum mezi návštěvníky
2. Jak často zaznamenáváte pohyb návštěvníků / turistů v Příbrami nebo okolí?
3. Jaký je Váš osobní subjektivní vztah k přítomnosti návštěvníků / turistů ve městě a jeho okolí?
4. Posuďte ze svého pohledu, jaká je v Příbrami a okolí intenzita cestovního ruchu v jednotlivých ročních obdobích?
Velmi vysoká až neúnosnáVysoká ale únosnáPřiměřenáNízká - vyhovuje mi toNízká - nevyhovuje mi to
Jaro
Léto
Podzim
Zima
5. Čím Vás ve městě Příbrami nejvíce obtěžují návštěvníci / turisté? (Vyberte prosím max. 2 možnosti)
6. Co pozitivního přinesl / přináší cestovní ruch městu Příbrami a okolí? (Vyberte prosím max. 2 možnosti)
7. Považujete město Příbram a jeho blízké okolí za atraktivní pro návštěvníky / turisty?
9. Posuďte, do jaké míry byste jednotlivá místa nebo atraktivity v Příbrami doporučil/a osobě, na které Vám záleží a která za Vámi přijela poprvé na jeden víkend?
Rozhodně doporučil/aSpíše doporučil/aSpíše nedoporučil/aRozhodně nedoporučil/a
Město jako takové
Svatá Hora
Hornické muzeum Příbram
Centrum města (náměstí T. G. Masaryka)
Zámeček-Ernestinum s Galerií F. Drtikola
Areál Nový rybník
Zelená páteř města (včetně Horní Obory, hřiště u Q-klubu a inline dráhy kolem Fialova rybníku)
Aquapark
Zimní stadion
Lesoparky Litavka a Padák
Dům Natura
Divadlo A. Dvořáka
Památník Vojna
CHKO Brdy
10. Souhlasíte s tvrzením, že pro trvale žijící obyvatele vyplývají přínosy z cestovního ruchu, resp. turistů navštěvujících Příbram a jeho okolí?
11. Má se město podílet na podpoře rozvoje cestovního ruchu z veřejných prostředků?
13. Uveďte prosím své pohlaví
14. Uveďte prosím svůj věk
15. Pracujete přímo v cestovním ruchu nebo navazujících službách?
Děkujeme Vám za Vaše odpovědi!

Prosím nezapomeňte své odpovědi odeslat pomocí tlačítka "Dokončit průzkum".