Vnímání objemného odpadu

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Praha hledá způsoby, jak zlepšit městské služby v oblasti objemného odpadu. Pomozte nám prosím a dejte městu zpětnou vazbu.
Byl/a jste někdy v situaci, kdy jste se potřeboval/a zbavit nějaké objemné věci, která se nedala vyhodit do běžné popelnice?*
Kde získáváte informace, které se týkají zbavování se objemných věcí?
Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi*
Zkoušeli jste se někdy zbavit objemných věcí přes internet - tj. přes počítač nebo mobilní aplikaci?*
Které z uvedených jste využili nejčastěji?
Zaškrtněte všechny možné odpovědi
Představte si, že vlastníte níže popsanou věc: 
Skříň, zcela funkční, s drobnými známkami použití 

Co s věcí uděláte?*
Z jakého důvodu preferujete odložení věci k popelnici?
Představte si, že vlastníte níže popsanou věc:
Funkční slunečník se zlomeným drátem, nářadí se zlomenou násadou, apod.

Co s věcí uděláte?*
Z jakého důvodu preferujete odložení věci k popelnici?
Představte si, že vlastníte níže popsanou věc:
Sedačka, která je plně funkční, ale má vyšisované čalounění, je flekatá, odřená apod.

Co s věcí uděláte?*
Z jakého důvodu preferujete odložení věci k popelnici?
Představte si, že vlastníte níže popsanou věc:
Rám od kola

Co s věcí uděláte?*
Z jakého důvodu preferujete odložení věci k popelnici?
Představte si, že vlastníte níže popsanou věc:
Stará proleželá matrace

Co s věcí uděláte?*
Z jakého důvodu preferujete odložení věci k popelnici?
Víte, že Praha a její městské části poskytují službu velkoobjemových kontejnerů (VOK)?*
Jak často tuto službu využíváte?
Z jakého důvodu velkoobjemový kontejner nevyužíváte?
Zaškrtněte všechny možné odpovědi
Nyní Vás prosíme o sociodemografické údaje.
Uveďte, prosím:
Pohlaví*
Věk*
*
Která z následujících možností nejlépe vystihuje Vaše pracovní zařazení?*
Který z následujících výroků nejlépe vystihuje Vaši situaci*