Refinancování hypoték vs. účelně vynaložené náklady

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Banky řeší zásadní otázku účelně vynaložených nákladů (ÚVN). Jak se postavit k možnosti refinancování, tedy předčasného splacení a vzniku nového hypotečního úvěru? Tyto transakce mohou ovlivnit i vaše provize či jejich storna. Nyní máte možnost vyjádřit se k této otázce a případně i ovlivnit, jak budou banky k refinancování přistupovat. S výsledkem dotazníku banky seznámíme. A také vás, kteří se rozhodnete na průzkumu podílet. Vyplnění by vám nemělo vzít více než 3 minuty času.

 Při odpovídání na otázky prosím mějte na mysli přibližně tento typický příklad
 • klient má hypoteční úvěr z přelomu let 2018/2019
 • výše hypotečního úvěru: 2,5 mil. Kč
 • sazba: 3 %
 • splatnost 25 let
 • fixace 5 let (konec roku 2023)
 • k doplacení tedy: 2,38 mil. Kč
Děkujeme a těšíme se na vaše odpovědi.
*
%
2. Možnost refinacování vy osobně jako zprostředkovatel vnímáte obchodně jako*
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně ne
hrozbu provizních storen
příležitost k získání klientů a obchodu
3. Co by vás motivovalo k realizaci refinancování pro klienta?*
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně ne
požadavek klienta
provize
lepší podmínky nové banky pro klienta
4. Jaký je váš názor na možnost refixace? Měla by stávající banka umožnit úpravu stávající úrokové sazby v případě požadavku předčasného splacení klienta?
5. S předčasným splacením hypotečního úvěru jsou spojeny náklady. Kolik procent těchto nákladů by podle vás měla platit banka, zprostředkovatel a klient? (rozdělte do součtu 100 %)*
Prosím rozdělte 100 %.
  banka - %
  0100
  zprostředkovatel - %
  0100
  klient - %
  0100
6. Jakou výši sankce pro klienta za refinancování považujete za nejvíce férovou?*
7. Která banka podle vás reprezentuje nejférovější přístup při požadavku na předčasné splacení úvěru z pohledu výše sankce pro klienta - vyčíslené ÚVN?*
*
8. Která banka má podle vás aktuálně nejlepší podmínky procesu předčasného splacení úvěru z pohledu*
a) transparentnosti nákladů
b) rychlosti
c) jednoduchosti procesu
9. Která banka podle vás nabízí aktuálně obecně celkově nejhorší možnost pro předčasné splacení úvěru z pohledu vás, hypotečního poradce?*
*