Koronavirus 2. dotazníkové šetření

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Druhé dotazníkové šetření vnímání současné situace související se šířením koronavirové infekce (COVID-19) - podzim 2020

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás jménem Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařské fakulty Ostravské univerzity s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zhodnotit vnímání zdravotního rizika šířící se koronavirové infekce a opatření k jejímu řešení mezi obyvateli. 
Jedná se o druhé dotazníkové šetření realizované našim kolektivem v rámci pandemie COVID-19 (první šetření bylo realizováno v měsíci dubnu a jeho výsledky můžete najít na: https://lf.osu.cz/24755/dotaznikove-setreni-o-vnimani-soucasne-situace-souvisejici-se-sirenim-covid-19/).  
Dotazníkové šetření je zcela anonymní a zapojit se může každý občan. Samotné vyplnění dotazníku zabere přibližně 10-15 minut, dotazník obsahuje 31 základních otázek.
Velice si vážíme Vašeho rozhodnutí se do dotazníkového šetření zapojit.

S poděkováním,
Tým výzkumníků Lékařské fakulty

Kontakt: Andrea.Dalecka@osu.cz
1. Byl/a jste testován/a na COVID-19?*
Výsledek testu*
Ve kterém měsíci jste byl/a testován/a na COVID-19?*
Jak byste hodnotil/a průběh Vašeho onemocnění COVID-19?*
Pociťoval/a jste v době pozitivního testování nějaké příznaky onemocnění COVID-19?*
Jaké příznaky jste pociťoval/a? (Označte všechny vyhovující odpovědi!)*
2. Do jaké míry se obáváte o své zdraví v souvislosti se současnou situací?*
  
3. Do jaké míry se obáváte o své zdraví svých blízkých v souvislosti se současnou situací?*
  
4. Jak snášíte současnou mimořádnou situaci po psychické stránce?*
  
5. Co je důvodem Vašeho horšího psychického stavu? (Označte všechny vyhovující odpovědi!)*