Výskyt problému enurézy (nočního pomočování) u dospělých v ČR a ve SR

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Stala se Vám v průběhu dospívání či dospělosti noční nehoda s pomočením ve spánku?*

V jakém věkovém rozmezí se Vám nehoda s nočním pomočením stala? 

(v případě více variant uveďte tu nejpozdější)

Pokud se Vám nehoda stala:*
Svěřil se Vám někdo ve Vašem okolí, nebo víte o někom, komu se podobná příhoda v dospívání či dospělosti stala?*
Jak často se mi nehoda s nočním pomočením v dospělosti či dospívání přihodila:*
Řešil/a jste problém nočního pomočování s lékařem?*
Používám či používal/a jsem na noční pomočování nějakou inkontineční pomůcku?*
Beru, nebo bral/a jsem na noční pomočování nějaké léky?*
Jste?*
*