ANKETA - Výzkum veřejného mínění v obci Dolní Beřkovice

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
1.Jak jste celkově spokojen(a) se životem v obci?*
  
anone
*
*
*
5. Jste ochoten (-na) se na budoucím rozvoji obce podílet?*
6.Jste spokojen(a) se stavem občanské vybavenosti? (obchody, služby, úřady)*
  
anone
7. Jste spokojen(a) se stavem dopravní obslužnosti?*
  
anone
8. Jste spokojen(a) se stavem technické infrastruktury? (voda, kanalizace, plyn atd.)*
  
anone
9. Jste spokojen(a) s úpravou veřejných prostranství?*
  
anone
10.Jste spokojen(a)  se stavem  obecního majetku?*
  
anone
11. Jste spokojen(a) s atmosférou a mezilidskými vztahy v obci?*
  
anone
12. Jste spokojen(a) se stavem bezpečnosti v obci?*
  
anone
13. Jste spokojen(a) se stavem kulturního a společenského života v obci?*
  
anone
*