Slovácko: Dotazník pro místní obyvatele

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Vážená paní, vážený pane,

v rámci přípravy Koncepce rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Slovácko 2030 si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, který je určen pro místní obyvatele žijící v tomto regionu. Tento dotazník nám pomůže při stanovení priorit strategie. Dotazníkové šetření a jeho výsledky budou využity ke stanovení vhodných opatření za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj turismu v turistické oblasti Slovácko. Prosím, neberte v potaz současnou nelehkou situaci ve vazbě na pandemii Covid-19 a nahlížejte na otázky, jako by byly položeny v období rozvíjejícího se turismu.
1. Uveďte, prosím, jaké je místo Vašeho trvalého bydliště / obvyklého místa pobytu?
1b. Tento dotazník je primárně určen pro obyvatele žijící v turistické oblasti Slovácko. Pokud však Slovácko navštěvujete alespoň jednou týdně, tak v něm prosím pokračujte. Jak často obvykle navštěvujete Slovácko?

2. Jak často jste zaznamenáváli pohyb návštěvníků / turistů v turistické oblasti Slovácko?
(prosím, vraťte se ve vzpomínkách do roku 2019, případně do léta 2020, tedy nenechejte se ovlivnit pandemií C-19)

3. Jaký je Váš osobní subjektivní vztah k přítomnosti návštěvníků / turistů v turistické oblasti Slovácko?
4. Posuďte ze svého pohledu, jaká je v turistické oblasti Slovácko intenzita cestovního ruchu v jednotlivých ročních obdobích?
Velmi vysoká až neúnosnáVysoká ale únosnáPřiměřenáNízká - vyhovuje mi toNízká - nevyhovuje mi to
Jaro
Léto
Podzim
Zima
5. Čím Vás v turistické oblasti Slovácko nejvíce obtěžují návštěvníci / turisté? (Vyberte prosím max. 2 možnosti)
6. Co pozitivního přinesl / přináší cestovní ruch turistické oblasti Slovácko? (Vyberte prosím max. 3 možnosti)
7. Považujete turistickou oblast Slovácko za atraktivní pro návštěvníky / turisty?
9. Posuďte, do jaké míry byste jednotlivá místa nebo atraktivity v turistické oblasti Slovácko doporučil/a osobě, na které Vám záleží a která za Vámi přijela poprvé na jeden víkend?
Rozhodně doporučil/aSpíše doporučil/aSpíše nedoporučil/aRozhodně nedoporučil/a
Uherské Hradiště / Staré Město
Hodonín
Kyjov
Strážnice
Veselí nad Moravou
Uherský Brod
CHKO Bílé Karpaty
Chřiby a Ždánický les
Lužní lesy u řeky Moravy v Podluží
Velehrad (poutní místo)
Památník Velké Moravy (Staré Město)
Slovanské hradiště v Mikulčicích
Baťův kanál
Cyklostezky a cyklotrasy
Vinné sklípky
Folklór, tradice
Skanzeny (Strážnice, Modrá, Rochus)
Hrad Buchlov
Zámky (Buchlovice, Milotice a další)
Slavnosti vinobraní
Letní filmová škola v Uherském Hradišti
10. Souhlasíte s tvrzením, že pro trvale žijící obyvatele vyplývají přínosy z cestovního ruchu, resp. turistů navštěvujících turistickou oblast Slovácko?
11. Mají se Zlínský a Jihomoravský kraj a města Uherské Hradiště, Hodonín, Kyjov a další města / obce podílet na podpoře rozvoje cestovního ruchu z veřejných prostředků?
13. Uveďte prosím své pohlaví
14. Uveďte prosím svůj věk
15. Pracujete přímo v cestovním ruchu nebo navazujících službách?