Rodiče vítáni

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
V době bez epidemiologických nařízení rodičům umožňujeme vstoupit do prostor školy po celý den.*
Rodičům poskytujeme na webu školy kontakty na všechny pedagogy a vedení školy.*
Rodiče informujeme o tom, co a jak se ve škole děje (na webu školy, školní elektronický systém Bakaláři, informační knížky).*
Pedagogové komunikují s rodiči partnerským způsobem.*
Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči.*
V době příznivé epidemiologické situace pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich zúčastnit (třídní schůzky, konzultace s pedagogy, Den otevřených dveří, Závěrečná školní show).*
Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny na webu školy.*
Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (elektronický školní systém Bakaláři, Klasifikační karty, konzultace).*
Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič.*
Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.*
Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa.*
Umíme rodičům doporučit službu externího odborníka - dětského psychologa, logopeda, pedagoga střediska výchovné péče.*
Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (podle nového občanského zákoníku obvykle zapsaný spolek).*
V době bez epidemiologických nařízení dbáme na to, aby zápis do školy byl příjemnou událostí pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů.*
Školní vzdělávací program (ŠVP) zpřístupňujeme na webu školy. Kromě ŠVP zveřejňujeme i další školní dokumenty.*
V době bez epidemiologických nařízení zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem (Dopoledne s rodiči).*
Myslíte si, že si naše škola zaslouží získat certifikát RODIČE VÍTÁNI?*