Dotazník - Komunikace a spolupráce města Valtice s veřejností

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
*
Jaký je Váš vztah k městu Valtice?*
O jaký typ informací týkajících se města Valtice se nejčasteji zajímáte?*
Vyberte max.3 možnosti.
Odpovězte prosím na otázky:*
Vyberte u každé otázky max. 3 možnosti.
úřední deska městaweb městafacebook městazpravodaj městazasedání zastupitelstva městajinéžádné
Které z komunikačních nástrojů města sledujete pravidelně?
Které komunikační nástroje města využíváte nejčastěji?
Jak jsou pro vás přehledné komunikační nástroje města?*
Pro každý komunikační nástroj vyberte nejvýstižnější variantu. 
přehlednéspíše přehlednéani tak, ani takspíše nepřehlednénepřehledné
úřední deska
webové stránky
facebookový profil
městský zpravodaj
Jak srozumitelné jsou pro vás informace poskytované pomocí následujících
komunikačních nástrojů města?*
Pro každý komunikační nástroj vyberte nejvýstižnější variantu.
srozumitelné spíše srozumitelnéspíše nesrozumitelnénesrozumitelnénedovedu posoudit
úřední deska
zasedání zastupitelstva
webové stránky
facebookový profil
městský zpravodaj
E-mailové informace
sms zprávy
*
Jak se osobně zapojujete do veřejného života ve městě?*
*
Byl/a by jste ochoten/na se..*
Vyberte nejpravdivější variantu.
Určitě anospíše anospíše neUrčitě ne
zapojit do dobrovolné práce pro město?
zúčastnit veřejné prezentace rozvojových záměrů města?
zúčastnit se veřejných diskuzí a projednání?
zúčastnit procházky městem se zastupiteli a projednat priority a rozvojové plány přímo v terénu?
zapojit se při tvorbě strategických dokumentů města?
Jakou z následujících nabídek města by jste uvítal/a?*
Vyberte max. 4 možnosti.