Dotazník pre miestnych obyvateľov - Destinačná stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Snina, v NP Poloniny

V dotazovaniu nemožno pokračovať, na stránke je chyba.Prejsť na chybu
Vážená pani, vážený pán,

v rámci prípravy Destinačnej stratégie rozvoja cestovného ruchu v okrese Snina, v NP Poloniny 2030 si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je určený pre miestnych obyvateľov žijúcich v okrese Snina alebo v blízkom okolí (max. cca 15 km od hraníc okresu Snina). Tento dotazník nám pomôže pri stanovení priorít stratégie. Dotazníkový prieskum a jeho výsledky budú využité na stanovenie vhodných opatrení za účelom zlepšenia podmienok pre rozvoj turizmu v okrese Snina, v Poloninách.

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 5 min a jeho vyplnenie je úplne anonymné.
1. Uveďte, prosím, aké je miesto Vášho trvalého bydliska / obvyklého miesta pobytu?
1b. Tento dotazník je primárne určený pre obyvateľov žijúcich v okrese Snina. Ak však okres Snina navštevujete aspoň raz týždenne, tak v ňom, prosím, pokračujte. Ako často zvyčajne navštevujete okres Snina?