Rozvoj místního trhu v Kraji blanických rytířů (dotazník MAS Blaník)

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Dotazník je určen pro zemědělce, zpracovatele a producenty potravin v Kraji blanických rytířů (Vlašimsko, Voticko, Zručsko) a blízkém okolí. Na základě získaných dat bude nová "Pracovní skupina pro rozvoj místního trhu" navrhovat, koordinovat a realizovat další aktivity. Potřeba sesbírat informace z území pomocí dotazníku vyplynula ze semináře "Jak podpořit trh s místními potravinami v KBR", který uspořádala MAS Blaník 22.2.2022 a jehož výstupy jsou zveřejněny na webu MAS Blaník.

Děkujeme za vyplnění dotazníku a za spolupráci při rozvoji našeho regionu!
V případě jakýchkoli dotazů či podnětů prosím kontaktujte Tomáš Kramára, vedoucího kanceláře MAS Blaník, na tel: 703 355 807 nebo kancelar@masblanik.cz.
1) SPOLUPRÁCE ZEMĚDĚLCŮ, ZPRACOVATELŮ A PRODEJCŮ V REGIONU:
Mám zájem o:
Souhlasím se zveřejněním/rozesláním svých kontaktů na producenty, zpracovatele a výrobce v regionu za účelem navazování spolupráce.*