Preventivní péče

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Dobrý den,

obracíme se na vás s prosbou o spolupráci v rámci výzkumného šetření, jehož cílem je posouzení role praktického lékaře a zdravotní sestry v oblasti preventivní péče. Výzkum probíhá ve spolupráci se SVL ČLS JEP ČR a Českou asociací sester.

Rády bychom vás požádaly o vyplnění online dotazníku, které Vám zabere několik minut. Získaná data budou využita pouze v agregované podobě a jsou přísně důvěrná. Vyplněním dotazníku nám velice pomůžete, vaše názory a zkušenosti jsou pro nás nesmírně cenné.

Předem děkujeme za spolupráci, vážíme si jí.

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (UK Praha, 1. LF a FSV)

Ing. Martina Caithamlová (ČVUT Praha, FBMI)