Baťův kanál - výletní lodě

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Vážená paní/Vážený pane,

děkujeme Vám, že jste si pro Vaši dovolenou vybrali vodní cestu Baťův kanál. V současné době se uvažuje o prodloužení* provozní doby Baťova kanálu. Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na účastníky plavby na výletních lodích a jehož cílem je ověřit, zda by o prodloužení sezóny na Baťově kanále byl zájem a má smysl o něj v dalších letech usilovat.

Mockrát Vám děkujeme za spolupráci a projevený zájem.

* V letošním roce je možné využívat Baťův kanál od května do září, kdy v květnu a září je kanál v provozu od pátku do neděle a od června do srpna je v provozu od úterý do neděle. Denně je Baťův kanál provozován od 9:30 do 13:30 a od 14:00 do 18:00.
1. Uveďte, prosím, jaké je místo Vašeho trvalého bydliště/obvyklého místa pobytu:
1a. Pokud se místo Vašeho trvalého bydliště/obvyklého místa pobytu nachází ve Zlínském kraji, uveďte prosím, na území které obce (ORP):
1b. Pokud se místo Vašeho trvalého bydliště/obvyklého místa pobytu nachází v Jihomoravském kraji, uveďte prosím, na území které obce (ORP):
2. S kým jste přijel/a na Baťův kanál? (vyberte, prosím, převažující možnost)
4. Je plavba po Baťově kanále jediným důvodem návštěvy regionu nebo jde o součást delšího rekreačního pobytu?
5. Jaká je celková délka Vašeho pobytu na Baťově kanálu a v jeho okolí?
6. Kde v rámci pobytu přespáváte? (vyberte, prosím, převažující možnost)
7. Pokud jste o možnostech souvisejících s Baťovým kanálem věděl/a ještě před návštěvou regionu, byla plavba po Baťově kanále jedním z důvodů návštěvy?
8. Jakým způsobem se během plavby po Baťově kanále stravujete?
9. Jaké jiné turistické cíle v regionu jste během svého pobytu navštívil/a nebo plánujete navštívit? (můžete vybrat více možnosti)
10. V současné době je Baťův kanál v provozu od pátku do neděle v květnu a září a od úterý do neděle v letních měsících. Uvažuje se o prodloužení provozu i v dalších měsících. Jak by pro Vás osobně byly atraktivní jednotlivé měsíce pro plavbu Baťovým kanálem?
Jednoznačně atraktivníSpíše atraktivníSpíše neatraktivníJednoznačně neatraktivní
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
11. Současná denní doba provozu Baťova kanálu, respektive plavebních komor, je od 9:30 do 13:30 a od 14:00 do 18:00. Uvažuje se o jejím prodloužení. Jak by pro Vás osobně byly atraktivní jednotlivé časové úseky pro plavbu Baťovým kanálem?
Jednoznačně atraktivníSpíše atraktivníSpíše neatraktivníJednoznačně neatraktivní
7:30 – 8:30
8:30 – 9:30
9:30 – 11:00
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 16:30
16:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
12. Pokud by se prodloužila denní doba provozu Baťova kanálu, využil/a byste toho k následujícímu? (můžete vybrat více možností)
13. Jak jste se dozvěděl/a o možnosti plavby po Baťově kanále? (vyberte, prosím, převažující možnost)
14. Ohodnoťte, jak jste byl/a spokojen/a s:
velmi spokojen/aspíše spokojen/aspíše nespokojen/avelmi nespokojen/anevím/nedokážu posoudit
samotná plavba
služby na lodi
nabídka ubytovacích zařízení
nabídka stravovacích zařízení
okolní turistické cíle (atraktivity, památky, přírodní cíle, atd.)
15. Jste muž nebo žena?
16. Do jaké patříte věkové skupiny? Kolik je Vám let?