Informační zdroje současného rodičovství

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
VÝZKUM JAK SE RODIČŮM  DAŘÍ HLEDAT UŽITEČNÉ INFORMACE O VÝCHOVĚ 


VÁŽENÉ MAMINKY, VÁŽENÍ TATÍNKOVÉ

jmenuji se Kateřina Neubauerová, působím jako rodinný a výchovný poradce, psychoterapeut a nyní jsem studentkou doktorského studia pedagogiky na filosofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Touto cestou jsem si Vás dovolila oslovit s prosbou o pomoc při sběru dat k mé disertační práci, k výzkumu „Informační zdroje současného rodičovství a jejich vlivu na rozhodování ve výchovné situaci".

Informace, které mi poskytnete budou použity pouze pro účely tohoto výzkumu, který má za cíl zmapovat užitečné informační zdroje současného rodičovství a podmínky, které Vám pomáhají tyto informační zdroje nalézt. 

Dotazník je určen pro rodiče 2 - 6 let
Zabere zhruba 20 - 30 minut
V jednotlivých otázkách je třeba vyplnit všechny řádky.

Dotazník mohou vyplnit tatínek i maminka, avšak každý pouze na jedno své dítě, protože respondenti jsou právě rodiče.

VÝSLEDKY VÝZKUMU,
jehož součástí je dotazník, rozhovor s pár respondenty a analýza informačních zdrojů o výchově, naleznete na mých webových stránkách www.pruvodcerodicovstvim.cz )

Děkuji moc za Váš čas a informace, které mi poskytnete, vážím si každé Vaší odpovědi,
Mgr. Kateřina Neubauerová (katkaen@email.cz )

                                                                    
1. Kolik máte dětí?
2. Kolikáté je narozeno v pořadí sourozenců?
3. Potomek, na kterého vyplňujete dotazník je:
4. Kolik je mu/ jí let?
5. Ve vztahu k dítěti jste:
6.    Jak často hledáte informace při řešení výchovy u známých ve svém okolí? V tabulce jetřeba vyplnit všechny řádky. 
Stále Často Občas Zřídka Nikdy
Partner/ partnerka
Prarodiče (vaši rodiče)
Prarodiče (ze strana partnera)
Příbuzní
Přátelé
Ostatní rodiče v osobním kontaktu
7.    Jak často hledáte informace při řešení výchovy u odborníků ve svém okolí? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky.
Stále Často Občas Zřídka Nikdy
Kněží
Pediatr
Zdravotní sestra
Učitelka ve školce
Poradci v oblasti výchovy
Pedagogicko-psychologická poradna
Psychoterapeut
Sociální pracovník
Rodinná a mateřská centra
Krizové telefonní linky
Lektoři seminářů o výchově
8.    Jak často hledáte informace při řešení výchovy na internetu? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky.
Stále Často Občas Zřídka Nikdy
On-line webináře s lektorem
Online individuální konzultace
Online videa pro rodiče
Podcasty o rodičovství
Online placené chatovací místnosti
Webové stránky odborných organizací
Webové stránky poradců v oblasti výchovy
Ostatní rodiče na online sítích
Televize
Rádio
9.    Jak často hledáte informace při řešení výchovy v tištěných médiích? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky.
Stále Často Občas Zřídka Nikdy
Knihy
Časopisy
Noviny
Informační brožury
10.    Jak často užíváte svých vnitřních zdrojůk řešení výchoných situací? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky.
Stále Často Občas Zřídka Nikdy
Dosavadní znalosti
Zkušenosti s výchovou
Víra
Výchovná přesvědčení
Intuice
Inspirace výchovou vlastních rodičů
12.      Jak dalece vnímáte jako užitečné při řešení výchovy nejbližšší ve svém okolí? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky. 
Velmi užitečné Spíše užitečné Neutrální postoj Spíše neužitečné Naprosto neužitečné
Partner/ partnerka
Prarodiče (vaši rodiče)
Prarodiče (ze strany partnera)
Příbuzní
Přátelé
Ostatní rodiče v osobním kontaktu
13.      Jak dalece vnímáte jako užitečné při řešení výchovy odborníci v osobním kontaktu?  V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky. 
Velmi užitečné Spíše užitečné Neutrální postoj Spíše neužitečné Naprosto neužitečné
Kněží
Pediatr
Zdravotní sestra
Učitelka ve školce
Poradci v oblasti výchovy
Pedagogicko-psychologická poradna
Psychoterapeut
Sociální pracovník
Rodinná a mateřská centra
Krizové telefonní linky
Lektoři seminářů o výchově
14.      Jak dalece vnímáte jako užitečné při řešení výchovy na internetu? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky. 
Velmi užitečné Spíše užitečné Neutrální postoj Spíše neužitečné Naprosto neužitečné
On-line webináře s lektorem
Online individuální konzultace
Online videa pro rodiče
Podcasty o rodičovství
Online placené chatovací místnosti
Webové stránky odborných organizací
Webové stránky poradců v oblasti výchovy
Ostatní rodiče na online sítích
Televize
Rádio
15.      Jak dalece vnímáte jako užitečné při řešení výchovy tištěné informační zdroje? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky. 
Velmi užitečné Spíše užitečné Neutrální postoj Spíše neužitečné Naprosto neužitečné
Knihy
Časopisy
Noviny
Informační brožury
16.      Jak dalece vnímáte jako užitečné své vnitřní zdroje při řešení výchovných situací? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky. 
Velmi užitečné Spíše užitečné Neutrální postoj Spíše neužitečné Naprosto neužitečné
Dosavadní znalosti
Zkušenosti s výchovou
Víra
Výchovná přesvědčení
Intuice
Inspirace výchovou vlastních rodičů
17.    Jak často hledáte informace při řešení výchovy v následujících oblastech? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky. 
Každý den Několikrát za týden Párkrát za měsíc Párkrát do roka Nikdy
Tělesné zdraví dítěte
Vývoj dítěte
Výchova dítěte
Vzdělávání dětí
Vztahy s dětmi
Bezpečí dětí
Nabídka služeb spojených s výchovou
18. Jaký pocit máte z toho, jak se Vám daří naplňovat vaše výchovná očekávání? (označte číslici u smajlíku)
19.    U následujících výroků ohledně výchovy označte míru, nakolik s ním souhlasíte? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky. 
Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
Děti musí respektovat řád školky
Rodiče a děti jsou partneři
Rodiče vedou, dítě následuje
Děti si nesmí své prosazovat pláčem
Dobrý rodič tu je vždy pro dítě
Nadměrná svoboda může dítě přetěžovat
Obecně tresty jsou ve výchově potřeba
Dětem musíte dávat prostor k rozvoji
Rodičovská láska obnáší důsledné vedení
Je potřeba se během výchovy radit s odborníky
S dětmi se nemá diskutovat
Jasná pravidla dávají pocit jistoty
Děti se nemají rozmazlovat
Na rodičích závisí budoucnost dětí
Dítě potřebuje respektovat autority
20.    V následujících položkách, prosím, označte nakolik s daným výrokem souhlasíte? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky. 
Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
Rodiče vědí nejlépe, co na děti zabírá
Cestou k úspěšnému životu jsou znalosti
Je třeba si ohlídat, kde jsou informace uveřejněny
Dobře vychované dítě se nevzteká
Doporučené informace je třeba přehodnotit.
Dětem lze velmi snadno porozumět
Šťastné děti méně brečí
Je třeba sledovat, z jakých zdrojů autor vychází
Je snadné dětem nastavit a zachovat jasný řád
Děti, které si prosadí svou vůli, jsou samostatné
Informace proti mému přesvědčení lze přehodnotit
Rodiče mají v rukách budoucnost svých dětí
Úspěšným dětem se rodiče intenzivně věnují
Sleduji, zda informace o výchově zohledňují věk dítěte
Je snadné si u dětí udržet respekt
21.      V jaké situaci začínáte nejčastěji hledat informace o výchově?
22.    Jak často vás napadají tyto obavy během výchovy potomka? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky. 
Stále Často Občas Zřídka Nikdy
Zda se dítěti dostatečně věnuji
Zda postupuji při výchově správně
Jestli svým výchovným působením dětem neubližuji
Zda zajistím dítěti šťastné dětství
Zda potomka příliš rozmazluji
Zda dítě dobře připravíme na budoucnost
Zda ho příliš neomezuji
23.    Jak dalece souhlasíte s následujícími výroky ohledně výchovy potomka? V tabulce je třeba vyplnit všechny řádky.
Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
Rodičovství přináší místy pocity bezmoci
Rodičovství přináší místy pocity selhán
Výchova je občas velmi vyčerpávající
S rodičovstvím se dnes pojí mnoho nejistot
24.     V jak velké obci bydlíte podle počtu obyvatel?
25.     Se svými rodiči, prarodiči jste v kontaktu:
26. Do které věkové skupiny spadáte?
27.      Nejvyšší Vaše dosažené vzdělání
28.      V jaké oblasti jste vzdělán/a?
29.     Rodina, ve které dítě vyrůstá je:
30. Na jaký pracovní úvazek pracujete?
Pokud Vás výzkum oslovil, pošlete, prosím, odkaz na dotazník (https://www.click4survey.cz/s4/52579/5071ca5f) také svým přátelům.
Děkuji, dděkuji Vám za váš čas a ochotu se podělit se svými zkušenostmi s hledáním informací o výchově, přeji Vám mnoho klidu a pohody, Kateřina Neubauerová