Děti dětí bez násilí

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Milý respondenti,

tento dotazník se týká Vašich zkušeností s násilím v blízkých vztazích. Přestože je téma dotazníku velmi osobní, ujišťujeme Vás, že dotazování, zpracování odpovědí i prezentace výsledků budou zcela anonymní.

Pojďme si nejprve vysvětlit, co je domácí násilí a jaké jsou jeho projevy. Snahou agresora domácího násilí je způsobit oběti bolest, zastrašit ji nebo ponížit, přinutit ji, aby nejednala podle své vůle. Násilí lze rozdělit do několika forem. Hovoříme o fyzickém, psychickém, sexuálním, ekonomickém a sociálním násilí, v poslední době stále častěji také o kybernásilí. Toto násilí se může objevit mezi partnery, manžely, sourozenci nebo mezi dospělými dětmi a jejich (vlastními i nevlastními) rodiči či prarodiči.
  • Fyzické násilí zahrnuje široké spektrum jednání od násilného držení, strkání, třesení, tahání za vlasy, přes bití, kopání, použití bodných a střelných zbraní až po vraždu.
  • Psychické násilí je jednání nefyzické povahy, jako například vyhrožování, slovní ponižování, manipulace či kontrola, jehož smyslem je ovládání druhého člověka.
  • Sexuální násilí zahrnuje široké spektrum činů od sexuálního obtěžování a urážení přes nátlak a donucování k provádění sexuálních aktivit, které si člověk nepřeje, až po brutální znásilnění a sexuální mučení.
  • Ekonomické násilí je takové jednání, kdy násilná osoba uplatňuje nepřiměřenou kontrolu nad financemi své oběti. Ta nemůže samostatně hospodařit se svými financemi, může být například nucena odevzdávat vydělané peníze či je jí znemožněno chodit do práce, a tedy si vlastní finance vůbec opatřit. Příkladem materiálního násilí je bušení do dveří a zdí, rozbíjení či ničení předmětů, trhání oblečení, házení věcmi. Snahou agresora je přitom zastrašit či ponížit svou oběť.
  • Sociální násilí je jednání jehož cílem je zamezení kontaktu s rodinou či přáteli, zákaz využívání komunikačních prostředků, sociální izolace atd.
  • Kybernásilí je násilí odehrávající se ve virtuálním prostoru. Jeho záměrem je zesměšnit oběť nebo ji přinutit formou vydírání k jednání, které se oběti příčí. Příkladem může být vylákání a následné zveřejnění (či vyhrožování zveřejněním) soukromých informací, fotek či videí. Dále pomlouvání na sociálních sítích, ale také krádež virtuální identity či kontrola osobních účtů.

V případě zájmu o další informace z výzkumu můžete navštívit naše stránky https://www.sociofactor.eu/projekty/deti-deti-bez-nasili.php