Mělnicko-Kokořínsko: Dotazník pro odbornou veřejnost

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu


Vážená paní, vážený pane,

v rámci přípravy Strategie rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Mělnicko a Kokořínsko 2024–2030 si Vás dovolujeme požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník nám pomůže vyhodnotit úroveň destinační spolupráce na území oblasti a zjistit podněty ke stanovení priorit připravované strategie. Vaše odpovědi nám pomohou nastavit vhodná opatření, která zlepší podmínky pro rozvoj turismu a destinační spolupráce na Mělnicku a Kokořínsku.
Uveďte, prosím, ve které části turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko především působíte? (můžete vybrat více možností)
Souhlasíte s tvrzením, že cestovní ruch představuje pro turistickou oblast Mělnicko-Kokořínsko takové ekonomické odvětví, které by mělo být ze strany kraje a zainteresovaných měst a obcí podporováno?
Jaké rozvojové podmínky podle Vašeho názoru v současné době vytváří kraj a zainteresovaná města a obce pro rozvoj cestovního ruchu na svém území?
Jaké nedostatky brání většímu využití potenciálu cestovního ruchu v turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko (můžete vybrat libovolný počet možností)
Posuďte ze svého pohledu, jaká je v turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko intenzita cestovního ruchu v jednotlivých ročních obdobích?
Velmi vysoká až neúnosnáVysoká ale únosnáPřiměřenáNízká – vyhovuje mi toNízká – nevyhovuje mi to
Jaro
Léto
Podzim
Zima
Co pozitivního přinesl / přináší cestovní ruch turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko? (Vyberte prosím max. 3 možnosti)
Považujete turistickou oblast Mělnicko-Kokořínsko za atraktivní pro návštěvníky/ turisty? (A pro uvedené skupiny návštěvníků / turistů?)
Rozhodně anoSpíše anoSpíše neRozhodně neNevím, neumím posoudit
CELKOVĚ
Rodiny s dětmi
Mladí dospělí
Páry
Senioři
Osoby s hendikepem
Cizinci
Účastníci konferencí a podobných akcí
Je Vám známo, že území oblasti z odvětvového hlediska cestovního ruchu podporuje a rozvíjí oblastní organizace destinačního managementu (zkratka DMO) - a sice Turistická oblast Mělnicko-Kokořínsko,z.s. (dále jen "DMO Mělnicko-Kokořínsko")?
Spolupracujete s organizací DMO Mělnicko-Kokořínsko?
Co je důvodem, že s DMO Mělnicko-Kokořínsko nespolupracujete?
Spolupracovali byste s takovou organizací, kdyby Vám tato organizace destinačního managementu nabídla spolupráci?
Pokud by Vám byla spolupráce nabídnuta, byli byste ochotní přispět finančními prostředky?
Jak dlouho již spolupracujete s DMO Mělnicko-Kokořínsko?
Na jakém základě se Vaše spolupráce s DMO Mělnicko-Kokořínsko odehrává? (vyberte jen jednu převažující možnost)
Pokud je spolupráce s touto organizací podmíněna i Vaším finančním příspěvkem, pak v jaké výši se tento příspěvek obvykle pohybuje v úhrnu za jeden kalendářní rok?
Jste se spoluprací s DMO Mělnicko-Kokořínsko spokojeni?
Jaké nejdůležitější činnosti má, podle Vás, DMO Mělnicko-Kokořínsko zajišťovat? (můžete vybrat libovolný počet možností)
Uveďte prosím sektor, který zastupujete:
Uveďte prosím druh subjektu, který zastupujete: