Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Úvazky na příští školní rok
28.05. 2024 od 9:00 do 15:00 hodin
*
Uveďte přesně ve formátu, který chcete mít na osvědčení o absolvování semináře.
*
dd.mm.rrrr
*
Oficiální název školy (bez zkratek)
*
*