Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Doporučení ŠPZ a odevzdávání matrik
17. 9. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin
*
Uveďte přesně ve formátu, který chcete mít na osvědčení o absolvování semináře.
*
dd.mm.rrrr
*
Oficiální název školy (bez zkratek)
*
*