Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Změny v úvazcích a rozvrhu v průběhu roku
05.11.2024 od 9:00 do 10:30 hodin
*
Uveďte přesně ve formátu, který chcete mít na osvědčení o absolvování webináře.
*
dd.mm.rrrr
*
Oficiální název školy. (bez zkratek)
*
*