Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Suplování, Třídní kniha a Plán akcí
21. 11. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin
*
Uveďte přesně ve formátu, který chcete mít na osvědčení o absolvování webináře.
*
dd.mm.rrrr
*
Oficiální název školy. (bez zkratek)
*
*