Dotazník Chytré Česko

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Děkujeme Vám za vyplnění následujícího dotazníku k projektu Chytré Česko od Aktuálně.cz.
Kde jste se o projektu Chytré Česko dozvěděli?
Jak často navštěvujete stránky Chytrého Česka?
Čtete články Chytrého Česka pravidelně?
Kolik času obvykle věnujete čtení článků Chytrého Česka?
Jak byste celkově ohodnotil/a projekt Chytré Česko?
Do jaké míry jsou pro Vás články inspirativní?
Pomohly články zlepšit Vaši informovanost o dané problematice?
Co na článcích nejvíce oceňujete? (Lze zvolit více možností.)
Jaké konkrétní téma Vás v poslední době zaujalo? (Lze zvolit více možností.)
Který z formátů Chytrého Česka Vás nejvíce zajímá? (Lze zvolit více možností.)
Jak hodnotíte webové stránky projektu Chytré Česko po grafické stránce?
Jak hodnotíte webové stránky projektu Chytré Česko po uživatelské stránce?
Inspiroval Vás článek k praktickým krokům, jak něco konkrétního změnit na vaší škole/škole vašeho dítěte?
Jak zásadní hrozbu pro Česko a společnost podle vás představují dezinformace?
Prosím rozdělte 10 bodů.
    Od 1-10 (10 nejhorší)
    010
Věříte, že jste schopni rozpoznat všechny dezinformaci od zpráv z relevantních zdrojů?
Setkal(a) jste se někdy, ať už osobně nebo ve vašem okolí s případem, že by dezinformace měly negativní vliv na vztahy s blízkými?
Připravují školy dostatečně děti na to, aby dokázaly čelit dezinformačním kampaním a klamavým zprávám?
Jste?
Kolik je Vám let?
Z jaké pozice se zajímáte o vzdělávání?
Kolik obyvatel žije ve Vašem městě / Vaší obci?
Vyberte kraj, ve kterém bydlíte.
Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
Mohl/a byste, prosím, vybrat interval, do kterého patří celkový měsíční čistý příjem Vaší domácnosti?