Informační zdroje současného rodičovství

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
SMÍŠENÝ VÝZKUM
JAK NÁM INFORMAČNÍ ZDROJE POMÁHAJÍ PŘI ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH VÝCHOVNÝCH SITUACÍ?


Dobrý den, vážení rodiče, maminky a tatínkové, 

jmenuji se Kateřina Neubauerová, jsem studentkou doktorského studia pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění dotazníku k výzkumu k mé disertační práci „Informační zdroje současného rodičovství a jejich vliv na formování výchovné strategie“.
 
Cílem výzkumu je zmapovat užitečné informační zdroje současného rodičovství, a porozumět tomu, jak informace o výchově působí na volbu výchovných postupů a rodičovské postoje. 
 
Dotazník je určen pro rodiče dětí ve věku 2 - 6 let, které nechodí do školy. Dotazník může vyplnit nezávisle na sobě  jak maminka tak tatínek z jedné rodiny.


Touto cestou bych Vás ráda poprosila o vyplnění dotazníku k výzkumu 

Jako poděkování za jeho zodpovědné vyplnění nabízím dvě konzultace výchovného poradenství za poloviční cenu (400Kč/hodinu online).
Druhá část dotazníku je dobrovolná a vždy můžete souhlas s účastí odvolat
 
Moc ráda bych poprosila o vyplnění hlavně tatínky, protože se dnbes také oni velmi aktivně účastní výchovy a tak je jejich pohled velmi důležitý pro porzumění jejich informačním potřebám a pohledu na výchovu a zdroje z nichž čerpají podporu při řešení obtížnějších výchovných situací.   
 
Dotazník neobsahuje choulostivá data, je anonymní a informace, které mi poskytnete, budou použity pouze pro výzkum k mé disertační práci v rámci studia na pedagogické fakultě FFUK. 
 
Výzkum hledá odpovědi na otázky: 
  • dostupnosti a užitečnosti informačních zdrojů o výchově a jejich podporujícího potenciálu 
  • jaké typy inforamčních zdrojů rodiče vnímají jako užitečné a které tedy preferují
  • jak nalezené informace ovlivňují volbu výchovných postupů rodičů a výchovné postoje

Smíšený výzkum je složen z částí: 

  • Kvantitativní část formou dotazníku 
  • Kvalitativní část formou struturovaného rozhovoru
Druhá část smíšeného výzkumu je realizována formou rozhovoru online či osobně. Pokud byste se této části rádi zúčastnili, napište, prosím, do poslední položky svůj email, abych Vás mohla kontaktovat. Po ukončení rozhovoru ke kvalitativní části výzkumu, vám na oplátku ráda zodpovím vaše otázky ohledně výchovy a rodičovství v oblasti rodinného a výchovného poradentství.

Výsledky výzkumu budou uvedeny
na webu www.pruvodcerodicovstvim.cz po obhajobě disertační práce cca. v červnu 2025

 Vyplnění dotazníku zabere cca. 20 - 30 minut.

Lze pohodlně vyplnit v mobilním telefonu anebo ve vašem počítači.

                                                                                 Děkuji  za případné vyplnění dotazníku, vážím si každé Vaší odpovědi,
                                                                                        s přáním pěkného dne Kateřina Neubauerová (katkaen@email.cz)
První část dotazníku zjišťuje, kolik máte dětí, vaši současnou rodinnou situaci a vybrané postoje k výchově
Z následující nabídek vyberte variantu, která odpovídá Vaší rodinné situaci

Kolik máte celkem dětí? (vyberte jednu možnost)*
*
3.    Vyžaduje některé z vašich dětí specifické výchovné přístupy v oblastech (lze vybrat více možností):*
4.     Ve vztahu k dětem, které vychováváte, jste (lze zaškrtnout více možností):*
5.  Rodina, ve které vychováváte dítě/děti je:*
6.      U každého z následujících výroků níže, prosím, označte míru, nakolik s ním souhlasíte:*
Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Někdy ano, někdy ne Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
Ve výchově je důležité, aby šli rodiče svým dětem příkladem*
Ve výchově je důležité, vyhovět potřebám dítěte*
Ve výchově je důležité, s dětmi nediskutovat*
Ve výchově je důležité, přizvat děti ke společnému rozhodování*
Ve výchově je důležité, s dětmi o všem diskutovat*
Ve výchově je důležité, aby děti poslouchaly rodiče*
Ve výchově je důležité, dát dětem prostor a svobodu*
Ve výchově je důležité, netlačit na pravidla a poslušnost dítěte*
Ve výchově je důležité, aby byly děti za prohřešky potrestány*
Ve výchově je důležité, aby děti nebyly omezovány kontrolou *
Ve výchově je důležité, dětem vyhovět, pokud si to přejí*
Ve výchově je důležité, děti nerozmazlovat *
7. V jakých oblastech rodičovství hledáte informace při řešení náročných výchovných situací? Ohodnoťte všechny nabídky pode frekvence:*
Velmi často Často Občas Zřídka Skoro nikdy
Zdravý životní styl*
Tělesné zdraví a nemoci *
Tělesný vývoj dítěte *
Vzdělání dítěte *
Chování dítěte *
Vztahy dítěte s vrstevníky*
Vztahy dítěte v rodině*
Bezpečnost dětí*
Jiné: doplňte prosím:
8.  Pokud se dostanete se svým dítětem (dětmi) do složité výchovné situace, u koho z lidí v nejbližším okolí hledáte nejčastěji radu? Ohodnoťte, prosím všechny nabídky podle frekvence:*
Velmi často Často Občas Zřídka Nikdy
Partner/ partnerka*
Prarodiče (vaši rodiče) *
Prarodiče (ze strany partnera)*
Příbuzní*
Přátelé*
Ostatní rodiče v osobním kontaktu *
Někdo jiný, doplňte prosím:
9.      Pokud se dostanete se svým dítětem(dětmi) do složité výchovné situace, u koho z odborníků hledáte radu? Ohodnoťte, prosím, nabídky u všech položek tabulky podle frekvence:*
Velmi často Často Občas Zřídka Nikdy
Dětský lékař/lékařka *
Zdravotní sestra u dětského lékaře*
Pracovník speciálně pedagogického centra *
Pracovník pedagogicko-psychologické poradny*
Učitelka v mateřské škole*
Poradce v integraci cizinců*
Psycholog*
Dětský psychiatr *
Pracovník v sociální péči o dítě (např. OSPOD)*
Psychoterapeut*
Duchovní*
Různí poradci v oblasti výchovy (např. kontaktní rodičovství) *
Pracovník rodinného či mateřského centra *
Pracovník krizové telefonní linky*
Lektoři seminářů o výchově a rodičovství*
Jiný odborný zdroj: doplňte prosím:
10.      Pokud se dostanete se svým dítětem(dětmi) do složité výchovné situace, v jakých tištěných zdrojích hledáte radu? (časopisy označené *jsou též dostupné online). Ohodnoťte, prosím, všechny nabídky podle frekvence:*
Velmi často Často Občas Zřídka Nikdy
Odborné knihy o výchově *
Populárně naučné knihy o výchově *
Odborné časopisy o výchově (např. Československá psychologie*, Studia Pedagogica*)*
Populárně naučné časopisy zaměřené konkrétně na rodičovství* (např. Máma a já, Maminka)*
Populárně naučné časopisy zaměřené na psychologii a pedagogiku (např. Moje psychologie* apod.) *
Lifestylové a společenské magazíny (např. Květy*, Cosmopolitan*, Sedmička*, Chvilka pro tebe*…)*
Denní tisk (běžně dostupné noviny) *
Informační brožury o výchově*
Napište, prosím, konkrétní tištěné zdroje, autory, které byste doporučili přátelům:
11.     Pokud se dostanete se svým dítětem(dětmi) do složité výchovné situace, jaké zdroje využíváte na internetu? Ohodnoťte, prosím, všechny nabídky podle frekvence:*
Velmi často Často Občas Zřídka Nikdy
On-line webinář s lektorem (např. přes MS Tteams, Skype) *
On-line individuální konzultace (např. přes Skype)*
Online placené chatovací místnosti (např. Nevýchova)*
Volné chatovací místnosti (např. Modrý koník)*
Diskuse na online sítích (např. Facebook, Instagram) *
Stažené, off-line webináře *
Online videa o výchově (např. na Youtube)*
Podcasty o výchově *
On-line časopisy (např. maminka.cz, psychologie dnes…) *
Webové stránky o rodičovství u odborných organizací (www.linkabezpeci.cz) *
Blogy poradců v oblasti výchovy a péče o dítě (detijsoutakylidi.cz, teorietypu.cz)*
Specializované odborné články přes webové vyhledavače (např. Seznam, Google)*
Napište, prosím, konkrétní web, pořady, které byste doporučili přátelům
12.    Pokud se dostanete se svým dítětem(dětmi) do složité výchovné situace, jaké zdroje využíváte v televizi a rozhlase? Ohodnoťte, prosím, všechny nabídky podle frekvence:*
Velmi často Často Občas Zřídka Nikdy
TV zpravodajské pořady (např. Linka 112)*
TV zábavné pořady (např: sitkom Průměrňákovi) *
TV vzdělávací pořady (např. UčíTelka) *
TV dokumenty o rodině (např. Rodiče na pořád)*
TV interaktivní vzdělávací pořady (např. Sama doma) *
Televizní talk show (např. Na plovárně, Hyde park civilizace)*
Zábavné rozhlasové pořady (např. Ranní dvojka) *
Vzdělávací rozhlasové pořady (např. Příběhy z kalendáře) *
Rozhlasové dokumentární pořady (např. Čí jsem)*
Rozhlasové interview (např. Jak to vidí …) *
Rozhlasové komentáře (např. Komentáře a glosy) *
Napište, prosím, konkrétní pořady, které byste doporučili přátelům:
Druhá část dotazníku sleduje, jak hodnotíte užitečnost uvedených informačních zdrojů.
13.  a) Jak vnímáte jako užitečné při řešení obtížných výchovných situací tyto informační zdroje. Ohodnoťte, prosím, všechny nabídky podle toho, jak dalece je vnímáte jako užitečné:*
Naprosto užitečné Spíše užitečné Tak napůl Spíše neužitečné Naprosto neužitečné
Partner/ partnerka*
Prarodiče (vaši rodiče) *
Prarodiče (ze strany partnera)*
Příbuzní*
Přátelé*
Ostatní rodiče v osobním kontaktu *
13.  b) Jak vnímáte jako užitečné při řešení obtížných výchovných situací tyto informační zdroje. Ohodnoťte, prosím, všechny nabídky podle toho, jak dalece je vnímáte jako užitečné:*
Naprosto užitečné Spíše užitečné Tak napůl Spíše neužitečné Naprosto neužitečné
Dětský lékař/lékařka *
Zdravotní sestra u dětského lékaře*
Pracovník speciálně pedagogického centra *
Pracovník pedagogicko-psychologické poradny*
Učitelka v mateřské škole*
Poradce v integraci cizinců*
Psycholog*
Dětský psychiatr *
Pracovník v sociální péči o dítě (např. OSPOD)*
Psychoterapeut*
Duchovní*
Poradci v oblasti výchovy (např. kontaktní rodičovství) *
Pracovník rodinného či mateřského centra *
Pracovník krizové telefonní linky*
Lektoři seminářů o výchově a rodičovství*
13.  c) Jak vnímáte jako užitečné při řešení obtížných výchovných situací tyto informační zdroje. Ohodnoťte, prosím, všechny nabídky podle toho, jak dalece je vnímáte jako užitečné:*
Naprosto užitečné Spíše užitečné Tak napůl Spíše neužitečné Naprosto neužitečné
Odborné knihy o výchově*
Populárně naučné knihy o výchově*
Odborné časopisy o výchově (např. Československá psychologie*, Studia Paedagogica*)*
Populárně naučné časopisy zaměřené konkrétně na rodičovství* (např. Máma a já, Maminka)*
Populárně naučné časopisy zaměřené na psychologii a pedagogiku (např. Moje psychologie* apod.) *
Lifestylové a společenské magazíny (např. Květy*, Cosmopolitan*, Sedmička*, Chvilka pro tebe*…)*
Denní tisk (běžně dostupné noviny) *
Informační brožury o výchově*
13.  d) Jak vnímáte jako užitečné při řešení obtížných výchovných situací tyto informační zdroje. Ohodnoťte, prosím, všechny nabídky podle toho, jak dalece je vnímáte jako užitečné:*
Naprosto užitečné Spíše užitečné Tak napůl Spíše neužitečné Naprosto neužitečné
On-line webinář s lektorem (např. přes MS Tteams, Skype) *
On-line individuální konzultace (např. přes Skype)*
Online placené chatovací místnosti (např. Nevýchova)*
Volné chatovací místnosti (např. Modrý koník)*
Diskuse na online sítích (např. Facebook, Instagram) *
Stažené, off-line webináře *
Online videa o výchově (např. na Youtube)*
Podcasty o výchově *
On-line časopisy (např. maminka.cz…) *
Webové stránky o rodičovství u odborných organizací, (www.linkabezpeci.cz) *
Blogy poradců v oblasti výchovy a péče o dítě (detijsoutakylidi.cz, teorietu.cz)*
Odborné články přes webový vyhledavač (např. Google)*
13.  e) Jak vnímáte jako užitečné při řešení obtížných výchovných situací tyto informační zdroje. Ohodnoťte, prosím, všechny nabídky podle toho, jak dalece je vnímáte jako užitečné:*
Naprosto užitečné Spíše užitečné Tak napůl Spíše neužitečné Naprosto neužitečné
Televizní zpravodajské pořady (např. Linka 112)*
TV zábavné pořady (např: sitkom Průměrňákovi) *
TV vzdělávací pořady (např. UčíTelka) *
TV dokumenty o rodině (např. Rodiče na pořád)*
TV interaktivní vzdělávací pořady (např. Sama doma) *
Televizní talk show (např. Na plovárně)*
Zábavné rozhlasové pořady (např. Ranní dvojka) *
Vzdělávací rozhlasové pořady (např. Příběhy z kalendáře) *
Rozhlasové dokumentární pořady (např. Čí jsem)*
Rozhlasové interview (např. Jak to vidí …) *
Rozhlasové komentáře (např. Komentáře a glosy) *
Jiné, doplňte prosím:
V předposlední části dotazníku se ptám na zacházení s informacemi a na důvody,
které vás k hledání informací o rodičovství vedou a jak informace ovlivňují vaši výchovu
14.    Nakolik souhlasíte s výroky ohledně ověřování zdrojů informací o výchově? Označte míru, jak dalece souhlasíte s následujícími výroky:*
Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemám názor Spíše nesouhlasímRozhodně nesouhlasím
Pokaždé si zjistím, z jakých zdrojů autor čerpá *
Ověřuji si bez potíží důvěryhodnost zdroje*
Z množství dostupných zdrojů si dokážu vybrat pro mě užitečné informace *
Vždy sleduji vzdělání a odbornost autora textů *
Vždy rozliším vědecké informace od nevědeckých*
Jiné, doplňte prosím:
15.   Jaké důvody vás vedou k hledání v dostupných informačních zdrojích o výchově? Ohodnoťte, prosím, všechny nabídky podle frekvence:*
Velmi často Často Občas Zřídka Nikdy
Hledám rady a náměty, jak správně postupovat při výchově*
Hledám podporu ostatních rodičů během obtíží při výchově*
Hledám informace pro pochopení chování dětí *
Hledám doporučení na další užitečné informační zdroje*
Hledám možnosti sdílení zkušeností s výchovou*
Hledám ujištění o správnosti svého postupu ve výchově *
Hledám podporu při zvládání obtížných výchovných situací*
Vyhledávám možnost kontaktu s ostatními rodiči*
Jiné, doplňte prosím:
16. Jak působí podpora informačních zdrojů na vaše řešení výchovných situací? Ohodnoťte, prosím, nabídky podle frekvence:*
Velmi často Často Občas Zřídka Nikdy
Cítím se více jistější při řešení výchovných situací*
Daří se mi snáze docílit záměru mého výchovného snažení *
Daří se mi nacházet efektivnější postupy výchovy, než jsou ty moje*
Výchovné situace probíhají spíše bez konfliktů*
Během řešení výchovy spíše zachovám klid, nerozčílím se *
Jiné, doplňte prosím:
17.   Pokud se informace z informačních zdrojů liší od vašich výchovných postupů, jak postupujete? Ohodnoťte, prosím, nabídky podle frekvence:*
Velmi často Často Občas Zřídka Nikdy
Prodiskutuji je s ostatními rodiči, co si o nich myslí oni*
Snažím se o nich dozvědět více z dalších informačních zdrojů *
Zůstávám u svého pojetí výchovy a informacemi se nedám zviklat*
Když se opakují ve vícero zdrojích, začnu o nich přemýšlet*
Zkusím je použít během výchovy, jestli nebudou efektivnější*
Jiné, doplňte prosím:
V poslední části dotazníku vás poprosím o již jen o údaje umožňující statistické porovnání dat.
18.   Do které věkové skupiny náležíte? (vyberte jednu možnost):*
19.   Jste pohlaví (vyberte jednu možnost):*
20. Jak velká je obec, ve které bydlíte? (vyberte jednu možnost):*
21. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání (vyberte jednu možnost):*
22. V jaké oblasti jste vzdělán/a? (vyberte jednu či více možností)*
23.   Pokud vedle výchovy dětí pracujete, jak vysoké je vaše pracovní vytížení?*
*