Dotazník - dodavatelé

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu


Vážení dodavatelé veřejných zakázek
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného právě na Vás. 

 Smyslem získaných informací bude, v rámci kulatého stolu organizovaného AVZ s dalšími partnery dne 26. září 2024, prodiskutovat možnosti odstraňování příčin a důvodů ztěžujících účast dodavatelů v zadávacích řízeních na VZ* či odrazujících od této účasti.

Dotazník bude sloužit pro potřeby kulatého stolu a následně jako možný podklad pro navazující legislativní podněty. 
Závěry z dotazníku vhodnou formou nasdílíme i s Vámi.


* Tento dotazník je zaměřen pouze na účast v zadávacích řízeních, tj. na podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky (tj. zakázka s předpokládanou hodnotou vyšší než 2 mil. Kč u dodávek a služeb, resp. vyšší než 6 mil. Kč u stavebních prací), nikoliv na zakázky malého rozsahu.