E-mailové notifikace v dotazníku

E-mailové notifikace v dotazníku

Potřebujete informovat o negativní zpětné vazbě zákazníka, nebo byste si rádi nechali zaslat celý vyplněný dotazník do vaší e-mailové schránky? Automatizovat tento proces je snadné.

Využijte k tomu novou funkci Akce strany - E-mailová notifikace.

Nastavení akce

Přidejte akci strany Poslat e-mailovou notifikaci do požadované stránky dotazníku. Akci přidáte kliknutím na tlačítko Přidat akci v zápatí stránky.

Tip pro vás

Pro odeslání vyplněného dotazníku umístěte akci strany do poslední strany dotazníku. Pokud chcete zaslat odpověď určité otázky, akci umístěte do strany dotazníku, ve které je otázka vložena.

Přidat akci

Tip pro vás

Pro odeslání vyplněného dotazníku umístěte akci strany do poslední strany dotazníku. Pokud chcete zaslat odpověď určité otázky, akci umístěte do strany dotazníku, ve které je otázka vložena.

Vyberte typ akce Poslat e-mailovou notifikaci, zadejte jméno akce a pokračujte dále v editaci.

Akce strany - Poslat e-mailovou notifikaci

Nejdříve nastavte podmínku, kdy se má akce strany spustit. Podmínku nastavte tak, jak jste zvyklí u filtrů otázek či stránek.
Např. pro odeslání notifikace informující vás o zpětné vazbě respondenta, nastavte podmínku pro otázku, kde respondent vyplňuje spokojenost se službou, produktem či personálem...

Podmínky akce strany

Ve formuláři Možnosti e-mailové notifikace pak můžete modifikovat nastavení samotné notifikace.

Do políčka Odeslat na adresu zadejte jednu nebo více e-mailových adres, na kterou bude notifikace odeslána. Adresy oddělujte čárkou.

Příjemci notifikace

Tip pro vás

Pokud chcete zaslat notifikaci respondentovi, je nutné znát jeho e-mailovou adresu. Pokud je dotazník distribuován přes distribuční kanál E-mailová kampaň, stačí místo e-mailové adresy zadat slučovací kód [Respondent('email')]. V jiném případě je nutné se na e-mail zeptat respondenta v dotazníku. K tomu použijte otázku typu Textová odpověď - E-mailová adresa. Otázce přiřaďte jméno SPSS proměnné, v možnostech otázky v záložce SPSS (např. email) a opět použijte jako cílovou adresu slučovací kód [GetData('email')], kde email je zvolené jméno proměnné.

Specifikace jména proměnné v otázce

Tato funkce je dostupná jen v účtu PROFESSIONAL nebo ENTERPRISE.

Do pole Adresa pro odpověď doporučujeme zadat svou e-mailovou adresu, na kterou bude doručena případná odpověď na notifikaci.

Každá notifikace je odeslána z naší interní e-mailové adresy notifications@click4survey.com, proto je vhodné nastavit Jméno odesílatele na text, který se zobrazí příjemci jako jméno odesílatele.

Do pole Předmět notifikace zadejte požadovaný předmět zprávy notifikace, jako do kterékoliv jiné e-mailové zprávy.

Tip pro vás

Pro vložení jména průzkumu do textu předmětu použijte slučovací kód [SurveyName()]. Ten bude při odesílání notifikace nahrazen jménem aktuálního průzkumu.

Text zprávy e-mailové notifikace můžete zadat do pole Text notifikace. Zpráva se zadává ve formátu HTML, k čemuž využijte vestavěný editor. Pro vložení údajů respondenta či vyplněných otázek z dotazníku využijte tlačítko Vložit slučovací kód.

Možnosti e-mailové notifikace

E-mailová notifikace je obvykle odeslána ihned, po vyplnění stránky dotazníku, pokud dojde ke splněním podmínek akce strany.

Odeslat e-mailovou notifikaci ihned

Někdy však může být žádoucí odložit odeslání notifikace na později. Tuto možnost můžete nastavit ve formuláři notifikace v řádku Kdy odeslat? a nastavit zde počet hodin či dní, o kolik se má odeslání odložit.

Odeslat e-mailovou notifikaci později

Jako dodatečné informace můžete vložit do notifikace:

Informace o odpovědi - do zprávy notifikace budou vloženy datum a čas zahájení a ukončení rozhovoru, délka rozhovoru, jméno distribučního kanálu, odkazující stránka a URL parametry dotazníku

Informace o respondentovi - do zprávy budou také vloženy všechny údaje kontaktu z distribučního kanálu E-mailová kampaň

Vyplněné otázky dotazníku - do zprávy bude vložen kompletně vyplněný dotazník, všechny odpovědi respondenta

Dodatečné informace v e-mailové notifikaci

Pro vložení vybraných informací ve formuláři s možnostmi notifikace zaklikněte vybranou volbu.

Vložit vyplněný dotazník do notifikace

Zaslání vyplněného dotazníku v PDF

Součástí e-mailové zprávy notifikace může být i připojený PDF soubor s obsahem kompletního vyplněného dotazníku. Stačí zakliknout volbu Připojit vyplněné otázky jako PDF soubor. Navíc je možné zaslaný soubor zabezpečit heslem a zabránit jeho otevření nepovolané osobě. Stačí heslo zadat do připraveného textového pole.
Tato funkce je dostupná jen v účtech PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Připojit vyplněný dotazník do notifikace v PDF souboru

Ať už potřebujete získat do e-mailu rychlou zpětnou vazbu nebo si jen nechat zaslat vyplněný dotazník, nová akce strany vám poskytuje elegantní řešení s flexibilními možnostmi nastavení.

Kde je funkce dostupná

Tato akce strany je dostupná v účtu BASIC, PROFESSIONAL a ENTERPRISE. Stejně jako pro zasílání e-mailových pozvánek, i pro zaslání e-mailové notifikace potřebujete mít k dispozici dostatek kreditu pro zasílání e-mailových zpráv.

Publikováno: 30.08.2019