Typy otázek v dotazníku

Od základních přepínačů po interaktivní hvězdičková a obrázková hodnocení

Bohatá nabídka typů otázek

Získejte názory za pomocí mnoha typů otázek. Umožněte respondentům seřadit položky podle preferencí či hodnotit atributy služby v baterii otázek. Využijte interaktivitu v hvězdičkovém hodnocení nebo interaktivní hodnocení posuvníkem.

Kontrola správnosti odpovědí

Zajistěte, že odpovědi na důležité otázky budou vyplněny a eliminujte nekompletní odpovědi. Nastavením kontroly můžete ověřit, zdali je otázka vyplněna i ověřit správnou odpověď, zdali je číslo, e-mail, datum, či zkontrolovat minimální/maximální hodnotu.

Úpravy zobrazení otázek

Nastavte způsob zobrazení otázek v dotazníku. Můžete měnit vodorovné či svislé zarovnání, zobrazení ve sloupcích nebo třeba velikost baterie otázek. Ve výběru z obrázků nastavte rozměry obrázků. Nastavením třídy CSS získáte plnou kontrolu nad vzhledem otázky.

Typy otázek v dotazníku

Free Mini Basic Professional Enterprise
Počet typů otázek 21 21 26 29 29
Základní typy otázek Free Mini Basic Professional Enterprise
Textový blok
Obrázek
YouTube Video
Výběr z možností
Rozevírací nabídka
Likertova škála
Hvězdičkové hodnocení
Výběr z obrázků
Výběr ze smajlíků
Textová odpověď jednořádková
Textová odpověď víceřádková
Interaktivní řazení možností
Baterie s výběrem z možností
Baterie s textovými poli
Pokročilé typy otázek Free Mini Basic Professional Enterprise
Posuvník
Baterie s posuvníky
Baterie s hvězdičkovým hodnocením
Baterie s kombinací otázek
Možno definovat více otázek na jednom řádku baterie
Sémantický diferenciál
Privátní video
Nahrání souboru videa do knihovny a vložení do dotazníku. Video je možné prohlédnout jen v dotazníku a nelze jej sdílet.
Časovač stránky
Omezuje čas, po který je viditelná strana dotazníku
Skript
Spouštění uživatelských skriptů na stránce
Nahrání souboru
Nahrání souborů respondentem. Soubory jsou pak součástí odpovědi ke stažení.
URL Parametr
Načtení hodnoty z parametru v URL adrese dotazníku do dat odpovědí.
Net Promoter Score®
Možnosti nastavení otázek Free Mini Basic Professional Enterprise
Povinné vyplnění otázek
Povinné vyplnění vybraných řádků baterie
Kontrola vyplněných údajů na číslo, datum a e-mailovou adresu
Kontrola minimální a maximální hodnoty
Kontrola minimálního a maximálního počtu vybraných odpovědí
Kontrola délky textové odpovědi
Kontrola počtu slov
Nastavení šířka baterie
Celková šířka baterie i šířka prvního sloupce
Kontrola vyplněných údajů baterie s textovými poli na číslo, datum a e-mailovou adresu
Kontrola minimálního a maximálního počtu vyplněných řádků baterie
Textové pole 'Jiné'
Řádek baterie 'Jiné'
Šířka a výška textové odpovědi 'Jiné'
Zobrazení odpovědí
Vodorovně, svisle, jako Likertova škála
Hromadné vkládání/úprava odpovědí
Obrázky v řádcích baterie
Nastavení třídy CSS
Pro nastavení vlastního vzhledu otázky