Lepší funkce, jednodušší používání

Máme všechny funkce, které potřebujete

Free Mini Basic Professional Enterprise
Počet uživatelů 1 1 1+ 1+ 3+
Maximální počet odpovědí měsíčně 200 1 000 10 000 / uživatel 50 000 / uživatel vlastní limit
Maximální počet e-mailových pozvánek měsíčně 10 000 / uživatel 50 000 / uživatel vlastní limit
Počet API volání 30 000 / měsíčně vlastní limit
Velikost knihovny 50 MB 100 MB 200 MB 500 MB vlastní limit
Počet průzkumů neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
Počet otázek v průzkumu neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
Počet stránek v průzkumu neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
Počet odpovědí v průzkumu 200 neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
Neveřejné dotazníky
Dotazníky bez reklam
Uživatelská podpora E-mail E-mail E-mail/telefon E-mail/telefon E-mail/telefon

Typy otázek

Free Mini Basic Professional Enterprise
Počet typů otázek 21 21 26 29 29
Základní typy otázek Free Mini Basic Professional Enterprise
Textový blok
Obrázek
YouTube Video
Výběr z možností
Rozevírací nabídka
Likertova škála
Hvězdičkové hodnocení
Výběr z obrázků
Výběr ze smajlíků
Textová odpověď jednořádková
Textová odpověď víceřádková
Interaktivní řazení možností
Baterie s výběrem z možností
Baterie s textovými poli
Pokročilé typy otázek Free Mini Basic Professional Enterprise
Posuvník
Baterie s posuvníky
Baterie s hvězdičkovým hodnocením
Baterie s kombinací otázek
Možno definovat více otázek na jednom řádku baterie
Sémantický diferenciál
Privátní video
Nahrání souboru videa do knihovny a vložení do dotazníku. Video je možné prohlédnout jen v dotazníku a nelze jej sdílet.
Časovač stránky
Omezuje čas, po který je viditelná strana dotazníku
Skript
Spouštění uživatelských skriptů na stránce
Nahrání souboru
Nahrání souborů respondentem. Soubory jsou pak součástí odpovědi ke stažení.
URL Parametr
Načtení hodnoty z parametru v URL adrese dotazníku do dat odpovědí.
Net Promoter Score®
Možnosti nastavení otázek Free Mini Basic Professional Enterprise
Povinné vyplnění otázek
Povinné vyplnění vybraných řádků baterie
Kontrola vyplněných údajů na číslo, datum a e-mailovou adresu
Kontrola minimální a maximální hodnoty
Kontrola minimálního a maximálního počtu vybraných odpovědí
Kontrola délky textové odpovědi
Kontrola počtu slov
Nastavení šířka baterie
Celková šířka baterie i šířka prvního sloupce
Kontrola vyplněných údajů baterie s textovými poli na číslo, datum a e-mailovou adresu
Kontrola minimálního a maximálního počtu vyplněných řádků baterie
Textové pole 'Jiné'
Řádek baterie 'Jiné'
Šířka a výška textové odpovědi 'Jiné'
Zobrazení odpovědí
Vodorovně, svisle, jako Likertova škála
Hromadné vkládání/úprava odpovědí
Obrázky v řádcích baterie
Nastavení třídy CSS
Pro nastavení vlastního vzhledu otázky

Design pod kontrolou

Design dotazníku Free Mini Basic Professional Enterprise
Výběr ze 17 barevných šablon dotazníků
Úprava barev stylu dotazníku
Typ a velikost písma
Změna šířky dotazníku
Skrytí ukazatele průběhu
Skrytí jména průzkumu, jména strany a popisu strany
Volba vlastního stylu dotazníku v CSS
Volba jazyka dotazníku
Tvorba vlastní knihovny obrázků
Branding dotazníku Free Mini Basic Professional Enterprise
Vložení vlastního loga
Změna velikosti loga
Zarovnání loga
Text v patičce stránky
Skrytí patičky 'Vytvořeno v Click4Survey'
Změna textu chybových hlášení dotazníku
Změna textů tlačítek 'Další strana', 'Předchozí strana' a 'Dokončit průzkum'
Skrytí tlačítka 'Předchozí strana'
Změna textu hlášení pro uzavřený dotazník
Změna textu hlášení pro duplicitní odpověď
Změna textu pokynů pro přerušení dotazování
Změna textu hlášení pro vyřazeného respondenta
Branding odkazu na dotazník Free Mini Basic Professional Enterprise
Úprava tvaru odkazu
Příklad: http://www.click4survey.cz/s/123/vasVyzkum
Odkaz na vlastní doméně
Příklad: http://vyzkumy.vasefirma.cz/s/123/vasVyzkum

Větvení a logika

Logika dotazníku Free Mini Basic Professional Enterprise
Povinné vyplnění otázky
Kontrola odpovědi na číslo, e-mail a datum
Kontrola od-do u číselné odpovědi
Kontrola min./max. počtu vybraných možností
Interaktivní zobrazení/skrytí otázky
Zobrazení nebo skrytí otázky podle odpovědi na jinou otázku ve stránce
Filtrování otázky
Zobrazení nebo skrytí otázky podle odpovědí v dotazníku nebo podle údajů z distribučního kanálu
Filtrování strany
Zobrazení nebo skrytí celé strany dotazníku podle odpovědí v dotazníku nebo podle údajů z distribučního kanálu
Filtrování řádku baterie
Zobrazení nebo skrytí řádku baterie podle vybraných podmínek
Filtrování odpovědí otázky
Zobrazení nebo skrytí odpovědi otázky podle vybraných podmínek
Rotace odpovědí
Zobrazení odpovědí otázky v náhodném pořadí
Rotace řádků baterie
Zobrazení řádků v náhodném pořadí
Rotace sloupců baterie
Zobrazení sloupců v náhodném pořadí
Rotace otázek na stránce
Zobrazení otázek v náhodném pořadí
Rotace stránek po skupinách
Seskupení vybraných stránek a náhodná rotace skupin; vhodné pro rotace různých variant konceptů
Automatické uzavření odkazu
Nastavení datumu a času, kdy bude individuální odkaz na dotazník uzavřen
Kvóta na odkaz
Automatické uzavření odkazu po nasbírání určitého počtu odpovědí
Vyřazení z dotazování
Ukončení dotazníku pro respondenta, který vyplnil určité odpovědi
E-mailová notifikace
Odeslání e-mailové zprávy z dotazníku na specifikovanou adresu či respondentovi
Dotazník jako PDF příloha e-mailové notifikace
Odeslání vyplněného dotazníku v PDF souboru jako přílohu zprávy v e-mailové notifikaci
Větvení a přesměrování Free Mini Basic Professional Enterprise
Přesměrování na stranu dotazníku
Přesměrování respondenta na určitou stranu dotazníku podle předchozích odpovědí
Přesměrování prohlížeče na URL
Přesměrování prohlížeče respondenta na určenou URL adresu podle předchozích odpovědí

Distribuce dotazníku

Typy odkazů na dotazník Free Mini Basic Professional Enterprise
Odkaz na doméně CZ
http://www.click4survey.cz/s/123/vasVyzkum
Odkaz na doméně COM
http://www.click4survey.com/s/123/vasVyzkum
Odkaz na doméně SK
http://www.click4survey.sk/s/123/vasVyzkum
Zabezpečený odkaz
https://www.click4survey.cz/s/123/vasVyzkum
Vlastní jméno výzkumu v odkazu
http://www.click4survey.cz/s/123/VlastniJmenoVyzkumu
Odkaz na vlastní doméně
http://vyzkum.vasefirma.cz/s/123/vasVyzkum
Rozesílání dotazníku e-mailovou kampaní Free Mini Basic Professional Enterprise
Odeslaných e-mailových pozvánek měsíčně 10 000 50 000 50 000 na uživatele
E-mailové zprávy v prostém textu
E-mailové zprávy v HTML
Testování zpráv
Odeslání zprávy na zadané adresy k otestování
Rozeslání připomínky
Zaslání připomínky k dokončení dotazníku
Plánované rozeslání zprávy
Zahájení rozesílání zprávy v určeném čase
Přerušení dotazníku
Přerušení vyplňování dotazníku se zasláním odkazu pro pozdější dokončení
Volba adresy odesílatele zprávy
Volby adres 'Od'
Zobrazit status odeslaných zpráv
Zobrazí, které adresy jsou nedoručitelné, odhlášené, které zprávy respondenti otevřeli, ze kterých adres byl dotazník dokončen a ze kterých rozpracován.
Rozšířené nastavení odesílání e-mailů
Automatické zaslání pozvánky na nově přidané kontakty, zaslání připomínky po určené době od odeslání pozvánky, zaslání poděkování po dokončení dotazníku.
Kontrola duplicitních odpovědí Free Mini Basic Professional Enterprise
Kontrola duplicity pomocí Cookies
Jediná odpověď na e-mailový kontakt
Zabezpečený přístup k dotazníku Free Mini Basic Professional Enterprise
Zabezpečení přístupu k dotazníku společným heslem
Pro přístup k dotazníku musí respondent zadat vstupní heslo. Heslo je společné pro všechny respondenty.
Zabezpečení přístupu k dotazníku individuálními hesly
Pro přístup k dotazníku musí respondent zadat vstupní heslo. Každý respondent má k dispozici své vlastní heslo.
Načtení kontaktů e-mailové kampaně Free Mini Basic Professional Enterprise
Zadání kontaktu formulářem
Hromadné načtení kontaktů
Kontrola duplicitních kontaktů
Anti SPAM kontrola kontaktů
Zamezení rozeslání více zpráv na shodnou adresu za určenou dobu
Doplňování údajů při rozeslání zprávy
Vkládání údajů kontaktů do e-mailové zprávy během rozesílání
Automatické generování oslovení
Generování oslovení kontaktu v 5. pádu dle jména a příjmení
Export kontaktů kampaně do Excelu
Sdílení dotazníku na sociálních sítích Free Mini Basic Professional Enterprise
Integrace Facebook
Sdílejte průzkumy přímo na vaši Facebookovou zeď
Integrace Twitter
Sdílejte průzkumy přímo na Twitteru
QR kódy Free Mini Basic Professional Enterprise
QR kód
Umožní respondentům vyplnit váš dotazník sejmutím QR kódu
Řízení kvót Free Mini Basic Professional Enterprise
Globální kvóta
Umožní sebrat v průzkumu jen zadaný počet odpovědí. Po získání požadovaných odpovědí je novým respondentům zobrazeno hlášení o naplnění kvóty.
Segmentové kvóty
Umožní získat potřebný počet odpovědí v určitých segmentech respondentů, definovaných dle otázek v dotazníku. Např. muži 25-30 let, kteří používají určitý produkt.
E-mailové notifikace
Při naplnění segmentové kvóty systém automaticky zašle na zadané e-mailové adresy oznámení o naplnění kvóty
Nákup respondentů Free Mini Basic Professional Enterprise
Online panel respondentů
Snadný přístup k více než 266+ miliónům respondentů ve 130+ zemích
Telefonické dotazování Free Mini Basic Professional Enterprise
Integrovaný modul CATI
Dotazování ve vašem call centru
Hromadné načtení kontaktů pro telefonování
CATI portál
Speciální stránka s přístupem pro operátory call centra
Definice operátorů
Správa operátorů a přístupových hesel

Analýza výsledků

Vytváření analýz Free Mini Basic Professional Enterprise
Analýza odpovědí v reálném čase
Souhrnná analýza
Souhrnné výsledky za jednotlivé otázky v tabulkách a grafech
Maximální počet analýz na průzkum 1 2 5 bez omezení bez omezení
Prohlížení analýzy online
Možnosti analýzy Free Mini Basic Professional Enterprise
Prohlížení individuálních odpovědí
Export odpovědí do PDF
Vložení otázky do analýzy
Zobrazení výsledků do souhrnné tabulky, ve výsečovém, prstencovém, řádkovém nebo sloupcovém grafu
Vložení textové přílohy
Zobrazení odpovědí na otevřené otázky jako souhrnou tabulku
Vložení křížové tabulky
Zobrazení kontingenční tabulky závislostí dvou otázek
Dokončení opuštěných rozhovorů
Možnost zahrnout nedokončené odpovědi mezi dokončené
Zobrazení statistických ukazatelů
Počet odpovědí, průměr, směrodatná odchylka, medián a modus
Úprava textů v položkách analýzy
Filtrování analýzy dle otázek
Zobrazení specifických odpovědí jen na specifické otázky
Filtrování analýzy dle distribučních kanálů
Zobrazení odpovědí za specifické distribuční kanály
Sdílení analýzy
Přístup k analýze přes speciální odkaz chráněný heslem
Výpočet Net Promoter Score®
Export položek analýzy
Uložení tabulky nebo grafu do obrázku pro vložení do zprávy či prezentace
Export analýzy do PDF
Export dat Free Mini Basic Professional Enterprise
Export dat do Excelu
Export dat do CSV
Export dat do SPSS
Export včetně jmen proměnných a automatického načtení hodnot proměnných dle variant odpovědí (labelování)
Výběr otázek k exportu
Specifikace distribučního kanálu
Výběr odpovědí k exportu získaných ze specifikého distribučního kanálu
Data jako hodnoty
Možnost exportovat odpovědi v kódech (např. místo muž/žena v kódech 1/2)
Export nedokončených odpovědí
Export dat za určené období
Možnost exportovat odpovědi za určitý časový úsek
Automatický export dat do e-mailu
Zaslání exportovaných odpovědí na určené e-mailové adresy ve stanoveném čase nebo opakovaně / denně / týdně
Automatický export dat na FTP server
Uložení exportovaných dat odpovědí na náš FTP server. Zřízení zabezpečeného FTP přístupu klientovi pro integraci automatického importu dat do interních systémů.

Nástroje pro práci v týmu

Limity účtů Free Mini Basic Professional Enterprise
Počet uživatelů v účtu 1 1 1+ 1+ 2+
Přístupová práva Free Mini Basic Professional Enterprise
Správa uživatelských účtů
Správa týmů
Možnost zařadit uživatelé do týmů. Sdílení projektů nebo práce na vlastních průzkumech.
Správa rolí
Volba rolí uživatelů v týmech. Např. role Analytik pro prohlížení a analýzu odpovědí.
Volba managera týmu
Přiřazení individuálního průzkumu uživateli
Omezení přístupu uživatele jen ke svým průzkumům

Integrační nástroje

Integrace Free Mini Basic Professional Enterprise
API přístup
Aplikační rozhraní pro přístup k funkcím platformy Click4Survey z aplikací klienta.
30 000 volání / měsíčně vlastní limit
Webhooky
Zpětné volání aplikace klienta z platformy Click4Survey hned, jakmile se v Click4Survey něco stane.