Větvení a logika v dotazníku

Chytrý sběr dat díky pokročilým filtrům

Inteligentní logika v dotazníku

Získejte maximum odpovědí od respondentů, využijte inteligentní filtry. Nastavte, kdy se má zobrazit otázka či celá stránka dotazníku na základě odpovědí na předchozí otázky. Zobrazujte respondentům jen relevantní otázky.

Interaktivní filtry na stránce

Zobrazujte otázky na stránce interaktivně podle aktuálních odpovědí. Potřebujete získat rychlý názor respondenta v případě jeho negativního hodnocení? Toto je způsob, jak na to. Zobrazit otázku okamžitě, když respondent v dotazníku vyplní svůj názor.

Větvení a další akce stránky

Proveďte respondenta průzkumem efektivně. Akce stránky zajistí jeho přesměrování na určitou část dotazníku, na základě již vyplněných otázek. Akce stránky může také respondenta vyloučit z dotazování, pokud nevyhovuje požadované cílové skupině.

Větvení a logika v dotazníku

Logika dotazníku Free Mini Basic Professional Enterprise
Povinné vyplnění otázky
Kontrola odpovědi na číslo, e-mail a datum
Kontrola od-do u číselné odpovědi
Kontrola min./max. počtu vybraných možností
Interaktivní zobrazení/skrytí otázky
Zobrazení nebo skrytí otázky podle odpovědi na jinou otázku ve stránce
Filtrování otázky
Zobrazení nebo skrytí otázky podle odpovědí v dotazníku nebo podle údajů z distribučního kanálu
Filtrování strany
Zobrazení nebo skrytí celé strany dotazníku podle odpovědí v dotazníku nebo podle údajů z distribučního kanálu
Filtrování řádku baterie
Zobrazení nebo skrytí řádku baterie podle vybraných podmínek
Filtrování odpovědí otázky
Zobrazení nebo skrytí odpovědi otázky podle vybraných podmínek
Rotace odpovědí
Zobrazení odpovědí otázky v náhodném pořadí
Rotace řádků baterie
Zobrazení řádků v náhodném pořadí
Rotace sloupců baterie
Zobrazení sloupců v náhodném pořadí
Rotace otázek na stránce
Zobrazení otázek v náhodném pořadí
Rotace stránek po skupinách
Seskupení vybraných stránek a náhodná rotace skupin; vhodné pro rotace různých variant konceptů
Automatické uzavření odkazu
Nastavení datumu a času, kdy bude individuální odkaz na dotazník uzavřen
Kvóta na odkaz
Automatické uzavření odkazu po nasbírání určitého počtu odpovědí
Vyřazení z dotazování
Ukončení dotazníku pro respondenta, který vyplnil určité odpovědi
E-mailová notifikace
Odeslání e-mailové zprávy z dotazníku na specifikovanou adresu či respondentovi
Dotazník jako PDF příloha e-mailové notifikace
Odeslání vyplněného dotazníku v PDF souboru jako přílohu zprávy v e-mailové notifikaci
Větvení a přesměrování Free Mini Basic Professional Enterprise
Přesměrování na stranu dotazníku
Přesměrování respondenta na určitou stranu dotazníku podle předchozích odpovědí
Přesměrování prohlížeče na URL
Přesměrování prohlížeče respondenta na určenou URL adresu podle předchozích odpovědí