Analýza výsledků průzkumů

Sada analytických nástrojů pro vaše skvělé reporty

Pokročilá analýza dat odpovědí

Prohlížejte si odpovědi jednotlivých respondentů, nebo vytvořte souhrnnou analýzu v interaktivních tabulkách a grafech. Získáte tak rychlý náhled nad výsledky průzkumu. Segmentujte výsledky pomocí pokročilých filtrů a přidejte komentáře.

Exportujte data pro další zpracování

Potřebujete data průzkumu dále zpracovat, nebo jen rádi pracujete se surovými daty? V tom případě si můžete data průzkumu exportovat do XLS, CSV nebo SPSS, kde navíc získáte plně nakódovaný datový soubor včetně detailů otázek dotazníku.

Sdílejte výsledky online

Tabulky a grafy uložte do obrázků a dále využijte v PowerPointu nebo ve Wordu. Hotovou analýzu je snadné uložit do PDF souboru, nebo analýzu nasdílet přes odkaz chráněný heslem a zaslat k prohlížení kolegům či klientům, i s předdefinovanými filtry online.

Analýza výsledků průzkumů

Vytváření analýz Free Mini Basic Professional Enterprise
Analýza odpovědí v reálném čase
Souhrnná analýza
Souhrnné výsledky za jednotlivé otázky v tabulkách a grafech
Maximální počet analýz na průzkum 1 2 5 bez omezení bez omezení
Prohlížení analýzy online
Možnosti analýzy Free Mini Basic Professional Enterprise
Prohlížení individuálních odpovědí
Export odpovědí do PDF
Vložení otázky do analýzy
Zobrazení výsledků do souhrnné tabulky, ve výsečovém, prstencovém, řádkovém nebo sloupcovém grafu
Vložení textové přílohy
Zobrazení odpovědí na otevřené otázky jako souhrnou tabulku
Vložení křížové tabulky
Zobrazení kontingenční tabulky závislostí dvou otázek
Dokončení opuštěných rozhovorů
Možnost zahrnout nedokončené odpovědi mezi dokončené
Zobrazení statistických ukazatelů
Počet odpovědí, průměr, směrodatná odchylka, medián a modus
Úprava textů v položkách analýzy
Filtrování analýzy dle otázek
Zobrazení specifických odpovědí jen na specifické otázky
Filtrování analýzy dle distribučních kanálů
Zobrazení odpovědí za specifické distribuční kanály
Sdílení analýzy
Přístup k analýze přes speciální odkaz chráněný heslem
Výpočet Net Promoter Score®
Export položek analýzy
Uložení tabulky nebo grafu do obrázku pro vložení do zprávy či prezentace
Export analýzy do PDF
Export dat Free Mini Basic Professional Enterprise
Export dat do Excelu
Export dat do CSV
Export dat do SPSS
Export včetně jmen proměnných a automatického načtení hodnot proměnných dle variant odpovědí (labelování)
Výběr otázek k exportu
Specifikace distribučního kanálu
Výběr odpovědí k exportu získaných ze specifikého distribučního kanálu
Data jako hodnoty
Možnost exportovat odpovědi v kódech (např. místo muž/žena v kódech 1/2)
Export nedokončených odpovědí
Export dat za určené období
Možnost exportovat odpovědi za určitý časový úsek
Automatický export dat do e-mailu
Zaslání exportovaných odpovědí na určené e-mailové adresy ve stanoveném čase nebo opakovaně / denně / týdně
Automatický export dat na FTP server
Uložení exportovaných dat odpovědí na náš FTP server. Zřízení zabezpečeného FTP přístupu klientovi pro integraci automatického importu dat do interních systémů.