Rychlá distribuce dotazniku

Distribuce dotazníku ke správným respondentům je pro realizaci průzkumu klíčová

Rozešlete vlastním respondentům

Navrhněte si znění zvacího e-mailu a importujte databázi kontaktů. Click4Survey zajistí automatické rozeslání i kontrolu doručení e‑mailových pozvánek k vyplnění průzkumu i pozdější rozeslání připomínek kontaktům, kteří průzkum prozatím nevyplnili.

Sdílejte na sociálních sítích

Sociální sítě jsou skvělým zdrojem kvalitních a angažovaných respondentů. Dotazník tak můžete nasdílet mezi vaše přátele nebo na stránky vybraných zájmových skupin, produktů či firem. Nasdílet dotazník je možné přímo na Facebook, Twitter nebo jinou sociální síť.

Oslovte spotřebitele z populace

Objednejte si garantovaný vzorek ověřených respondentů z populace. Zadejte cílovou zemi, region, pohlaví, věk či vzdělání respondenta a získáte okamžitý přehled o ceně i délce sběru dat. V online panelu máte k dispozici 20 miliónů spotřebitelů v 75 zemích světa.

Rychlá distribuce dotazniku

Typy odkazů na dotazník Free Mini Basic Professional Enterprise
Odkaz na doméně CZ
http://www.click4survey.cz/s/123/vasVyzkum
Odkaz na doméně COM
http://www.click4survey.com/s/123/vasVyzkum
Odkaz na doméně SK
http://www.click4survey.sk/s/123/vasVyzkum
Zabezpečený odkaz
https://www.click4survey.cz/s/123/vasVyzkum
Vlastní jméno výzkumu v odkazu
http://www.click4survey.cz/s/123/VlastniJmenoVyzkumu
Odkaz na vlastní doméně
http://vyzkum.vasefirma.cz/s/123/vasVyzkum
Rozesílání dotazníku e-mailovou kampaní Free Mini Basic Professional Enterprise
Odeslaných e-mailových pozvánek měsíčně 10 000 50 000 50 000 na uživatele
E-mailové zprávy v prostém textu
E-mailové zprávy v HTML
Testování zpráv
Odeslání zprávy na zadané adresy k otestování
Rozeslání připomínky
Zaslání připomínky k dokončení dotazníku
Plánované rozeslání zprávy
Zahájení rozesílání zprávy v určeném čase
Přerušení dotazníku
Přerušení vyplňování dotazníku se zasláním odkazu pro pozdější dokončení
Volba adresy odesílatele zprávy
Volby adres 'Od'
Zobrazit status odeslaných zpráv
Zobrazí, které adresy jsou nedoručitelné, odhlášené, které zprávy respondenti otevřeli, ze kterých adres byl dotazník dokončen a ze kterých rozpracován.
Rozšířené nastavení odesílání e-mailů
Automatické zaslání pozvánky na nově přidané kontakty, zaslání připomínky po určené době od odeslání pozvánky, zaslání poděkování po dokončení dotazníku.
Kontrola duplicitních odpovědí Free Mini Basic Professional Enterprise
Kontrola duplicity pomocí Cookies
Jediná odpověď na e-mailový kontakt
Zabezpečený přístup k dotazníku Free Mini Basic Professional Enterprise
Zabezpečení přístupu k dotazníku společným heslem
Pro přístup k dotazníku musí respondent zadat vstupní heslo. Heslo je společné pro všechny respondenty.
Zabezpečení přístupu k dotazníku individuálními hesly
Pro přístup k dotazníku musí respondent zadat vstupní heslo. Každý respondent má k dispozici své vlastní heslo.
Načtení kontaktů e-mailové kampaně Free Mini Basic Professional Enterprise
Zadání kontaktu formulářem
Hromadné načtení kontaktů
Kontrola duplicitních kontaktů
Anti SPAM kontrola kontaktů
Zamezení rozeslání více zpráv na shodnou adresu za určenou dobu
Doplňování údajů při rozeslání zprávy
Vkládání údajů kontaktů do e-mailové zprávy během rozesílání
Automatické generování oslovení
Generování oslovení kontaktu v 5. pádu dle jména a příjmení
Export kontaktů kampaně do Excelu
Sdílení dotazníku na sociálních sítích Free Mini Basic Professional Enterprise
Integrace Facebook
Sdílejte průzkumy přímo na vaši Facebookovou zeď
Integrace Twitter
Sdílejte průzkumy přímo na Twitteru
QR kódy Free Mini Basic Professional Enterprise
QR kód
Umožní respondentům vyplnit váš dotazník sejmutím QR kódu
Řízení kvót Free Mini Basic Professional Enterprise
Globální kvóta
Umožní sebrat v průzkumu jen zadaný počet odpovědí. Po získání požadovaných odpovědí je novým respondentům zobrazeno hlášení o naplnění kvóty.
Segmentové kvóty
Umožní získat potřebný počet odpovědí v určitých segmentech respondentů, definovaných dle otázek v dotazníku. Např. muži 25-30 let, kteří používají určitý produkt.
E-mailové notifikace
Při naplnění segmentové kvóty systém automaticky zašle na zadané e-mailové adresy oznámení o naplnění kvóty
Nákup respondentů Free Mini Basic Professional Enterprise
Online panel respondentů
Snadný přístup k více než 266+ miliónům respondentů ve 130+ zemích
Telefonické dotazování Free Mini Basic Professional Enterprise
Integrovaný modul CATI
Dotazování ve vašem call centru
Hromadné načtení kontaktů pro telefonování
CATI portál
Speciální stránka s přístupem pro operátory call centra
Definice operátorů
Správa operátorů a přístupových hesel